Đảng bộ xã Tân Dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ Tỉnh, Nghị quyết số 70-NQ/TU, ngày 19/7/2022 của BCH Đảng Bộ thành phố Hạ Long

Đảng bộ xã Tân Dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết số 70-NQ/TU, ngày 19/7/2022 của BCH Đảng Bộ thành phố Hạ Long

Sáng ngày 14/10/2022 Đảng bộ xã Tân Dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ Tỉnh Quảng Ninh Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quảng lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2022 -2030, Nghị quyết số 70-NQ/TU, ngày 19/7/2022 của BCH Đảng Bộ thành phố Hạ Long về Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hạ Long, giai đoạn 2021-2025. Thành phần dự Hội Nghị có các đ/c Cán bộ, công chức xã các Bí thư Chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban CTMT thôn, Các chi hội Phụ nữ, Hội nông dân, Đoàn thanh niên. Do trực tiếp đồng chí Bí thư Đảng bộ Phạm Săn Sáu triển khai tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết

Đ/c Phạm Văn Sáu Bí Thư Đảng bộ xã 

Quang cảnh Hội Nghị 

### Triệu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 30