CÔNG TÁC PCTT - TKCN VÀ PTDS NĂM 2023 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

CÔNG TÁC PCTT - TKCN VÀ PTDS NĂM 2023 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Chiều 07 tháng 5 năm 2004 Ủy ban nhân dân xã Tân Dân tổ chức Tổng kết công tác phồng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

Đến dự hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Sáu bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND; đ/c Lý Văn Ba phó bí thư thường trực đảng ủy; đồng chí Hồ Ngọc Thủy  phó bí thư - Chủ tịch UBND xã dự và chỉ đạo hội nghị. và sự có mặt của toàn thể Ban chỉ đạo, các bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng các thôn và các thôn đội trưởng đến dự đông 

Tại hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Văn Bảo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã báo cáo tóm tắt các nội dung thực hiện cụ thể 

I. Đặc điểm, tình hình:

- Xã Tân Dân có tổng diện tích đất tự nhiên 7.579,61 ha, trong đó: đất nông nghiệp 229,89 ha, đất lâm nghiệp 6.924,59 ha (đất giao cho nhân dân sản xuất 1.248,5 ha, đất phòng hộ: 5.570,8 ha) còn lại đất phi nông nghiệp; có 8 thôn với 595 hộ và 2.615 nhân khẩu; Dân tộc thiểu số chiếm trên 92% (người Dao chiếm trên 85%). Cơ cấu kinh tế của xã phát triển đa dạng bao gồm: Sản xuất nông - lâm nghiệp kết hợp với các loại hình kinh doanh, dịch vụ, công nghiệp địa phương và lao động việc làm. Tình hình kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định. Xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Thuận lợi: xã Tân Dân luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp, tạo điều kiện của các Phòng, Ban chuyên môn thành phố, xã có hệ thống giao thông thuận tiện, với 16km đường Quốc lộ 279 đi qua, thuận lợi giao thương kinh tế giữa 2 tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; Tân Dân có nguồn nhân lực dồi dào, đây là thế mạnh để phát triển kinh tế về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; nhất là được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia, hưởng ứng tích cực của người dân đóng góp công sức, tiền của, hiến đất, tài sản gắn liền với đất cho thực hiện xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn, hiện trạng cơ sở hạ tầng từ trung tâm xã đến các điểm dân cư, kết cấu hạ tầng nông thôn cơ bản đồng bộ.

- Khó khăn: Địa hình đồi núi, có độ dốc lớn, nhiều khe suối ảnh hưởng đến việc giao thông đi lại triển khai thực hiện các công trình, dự án. Địa bàn rộng, dân cư thưa, nên việc triển khai các phong chào thi đua chương trình xây dựng các công trình gặp rất không ít khó khăn. Trình độ dân trí không đồng đều; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ và còn mang tính tự cung, tự cấp; diện tích đất đai canh tác ít, diện tích đất rừng phần lớn là rừng phòng hộ hồ Yên Lập, nhất là có một số hộ không có đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để sản xuất phát triển kinh tế.

2. Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức cơ cấu của Đảng ủy, Chính quyền xã Tân Dân, gồm: Đảng uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, những người hoạt động không chuyên trách xã; xã Tân Dân có 8 thôn, các hoạt đông được thực hiện theo Hiến pháp, Luật, Nghị định, Thông tư, Nghị quyết và các quy định của Đảng, của nhà nước trong phân cấp, phân quyền chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Về việc triển khai thực hiện công tác PCTT - TKCN và PTDS năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện

- Đảng ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS xã luôn xác định công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, yêu cầu phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt cao điểm vào đợt áp thấp nhiệt đới, Bão, giông, lốc, mưa to….

- Thường xuyên theo dõi thời tiết, nhất là diễn biến của áp thấp nhiệt đớt, Bão, giông, lốc, mưa to kịp thời xây dựng 02 phương án, 01 kế hoạch, 8 văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ huy, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các thôn triển khai đồng bộ; tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm trước khi Áp thấp nhiệt đới, Bão, giông, lốc, mưa to tới. Khi xảy ra mưa to có nguy cơ lũ tràn ngầm cử lực lượng sẵn sàng trực 24/24 đến khi nước lũ rút đảm bảo an toàn mới cho người và phương tiền qua lại. Rà soát tổng hợp trên địa bàn xã có số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có mưa to, hộ nguy cơ sạt lở; hộ có nguy cơ ngập lụt…

2. Kết quả thực hiện: năm 2023 trên đất nước có trên 8 đợt áp thấp nhiệt đới và bão, nhưng có 5 đợt ảnh hưởng trực tiếp trên địa bàn xã Tân Dân. (mưa to, mưa kéo dài vào giữa tháng 6, giữ tháng 7, vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9, cuối tháng 9/2023); từ đầu năm 2024, có 3 đợt mưa to kèm theo giông và sấm sét (đêm ngày 29/3/2024; ngày 20/4/2024 và dạng sáng ngày 01/5/2024) đã làm tốc mãi 03 nhà, 01 nhà lưới đổ sập, làm đổ dạt khoảng 3 ha hoa màu, bẻ gãy và đổ dạt khoảng 2 ha cây keo, sấm sét đánh hỏng một số trang thiết bị truyền thanh xã, 2 máy tính của UBND xã, không có thiệt hại về người.

UBND xã, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS xã, các thôn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã chủ động xây dưng, phương án, kế hoạch đối phó với áp thấp nhiệt đới, mưa, bão.

Triển khai, phân công trên 80 lượt lực lượng công an, DQTV và nhân dân tham gia trực PCTT - TKCN và PTDS, cử lực lượng canh gác trực tại các điểm ngầm tràn, khe nước cắt qua đường giao thông đi lại để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại, đồng thời cắm biển cảnh báo nguy hiểm; thực hiện cắm 15 biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm có nguy cơ sản lở cao, nước lũ cụ bộ, khu ngập úng sâu…; Nhất là chủ động đồng bộ triển khai thực hiện từ công tác chuẩn bị, thực hiện theo từng bước phương án; bố trí cụ thể về phương tiện, máy móc, lực lượng phòng chống thiên tai, và dụng cụ phục vụ cho tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiệt hại do thiên tai để lại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ được sản xuất và sớm ổn định đời sống nhân dân.

- Phát hiện có Áp thấp nhiệt đới, Bão, mưa tỏ thường xuyên theo dõi, cập nhập tin tức, gắn với thực hiện công tác tuyên truyền, thông báo, cảnh báo một tiếng 1 lần trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn, trên Zalo, cổng thông tin điện tử, Facebook, những địa điểm sóng điện thoại bị hạn chế liên lạc lúc được, lúc không chỉ đạo thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo thôn tổ chức tuyên truyền lưu động để người dân nắm tình hình kip thời về thời tiết và diễn biến phức tạp của áp thấp, bão, mưa lớn đồng thời chủ động chằng chống nhà cửa, chuồng trai, công trình đang thi công nhằm giảm thiệt thấp nhất, chủ động các phương án để liện lạc khi xảy ra thiên tai.

Bố trí trực chỉ huy 24/24 tiếp nhận thông tin tức các thôn, cơ quan, đơn vị để kịp thời có phương án, giải pháp chỉ đạo thực hiện; cử lực lượng trực gác tại ngầm tràn, khe suối thường xuyên có người qua lại những vị trí sung yếu kéo rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm…., sau khi bão, mưa to đi qua Ban chỉ huy chỉ đạo các thành viên Ban chỉ huy phối hợp các thôn tổ chức kiểm tra trên địa bàn, đồng thời thống kê thiệt nại do thiên tai để lại, báo cáo về UBND xã, đồng thời báo cáo UBND thành phố về thiệt hại cho ý kiến chỉ đạo khắc phục.

- Phân công thành viên Ban chỉ huy thường trực cập nhật tình hình mưa bão và lập sổ theo dõi đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chi tiết; đồng thời báo cáo tình hình về Ban chỉ huy xã, báo cáo về Ban chỉ huy thành phố kịp thời

           3. Công tác huy động lực lượng khắc phục sạt lở ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân trên địa bàn:

           Năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS xã chủ động rà soát về trang thiết bị, vật dụng để phục vụ công tác PCTT&TKCN, nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ khi xảy ra thiên tai.

- Xã luôn đặt ra các tình huống giả định và cách xử trí tình huống. Hiệp đồng phương tiện sẵn sàng huy động (08 xe tải trải đều tại 8 thôn); phương tiện cơ động của xã gồm: 03 máy xúc (01 tại thôn Đất Đỏ; 01 tại thôn Bằng Anh; 01 tại Đồng Mùng).

- Trong năm 2023 Ủy ban nhân dân xã Tân Dân đã huy động máy, khắc phục sạt lở trên địa bàn xã được đảm bảo an toàn: nhất là đợt mưa kéo dài vào cuối tháng 9 năm 2023, khoảng 4 giờ sáng ngày 29/9/2023 điểm km57 +700 đoạn qua hộ bà Lê Thị Loan thôn Bằng Anh, xã Tân Dân, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với khối lượng sạt lở trên 800m2, làm ùn tắc tuyến đường giao thông; UBND xã đã thông báo cho Hạt đường 2 thành phố Hạ Long biết, phối hợp tổ chức huy động 03 máy xúc đào, xúc đất đá, 8 xe ô tô tải vật chuyển khối lượng đất, đá đổ đúng nơi quy định, đến 10 giờ ngày 29/9/2023 tuyển đường đã thông xe trở lại, khắc phục hoàn thành vào ngày 04/10/2023.

Năm 2023 Ủy ban nhân dân xã đã huy động 02 máy, 02 ô tô khắc phục hậu quả thiện tại trên tuyến đường liên thôn Đồng Mùng - thôn Khe Cát xã Tân Dân, sau các đợt mưa do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, UBND xã đã chỉ đạo chuyên môn kiểm tra đánh giá khối lượng đất, đá, cát… lên phương án. Kế hoạch khắc phục đất, đá, cát, sỏi sạt xuống đường, rãnh thoát nước, UBND xã tổ chức lực lượng, máy xúc, ô tô để khắc phục dọn dẹp, khơi thông cống rãnh đảm bảo công tác giao thông và đảm bảo rãnh thoát nước và vệ sinh môi trường.

4 tháng đầu năm 2024, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác PCTT và TKCN, đã huy động 35 DQTV, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xử lý dọn vệ sinh, cắt tỉa các cây đổ xuống đường giao thông đi lại, huy động lực lượng hỗ trợ các nhà bị tốc mái, nhà lưới bị đổ để kịp thời đảm bảo ổn định cuộc sống, phục vụ sản xuất.

4. Hạn chế. tồn tại

- Một số Ban chỉ huy PCTT-TKCN&PTDS xã chưa phát huy được tinh thần chủ động trong công tác tham mưu, theo dõi, cập nhập, báo cáo tình hình trước - trong và sau bão, giông, lốc và sấm sét, mưa to, mưa kéo dài.

- Chưa có biện pháp quản lý hiệu quả các tuyến đường khai thác keo của hộ dân, cứ có mưa lại kéo đất, đá trôi vào đường giao thông gây tiềm ẩn nguy cơ giao thông, nhất là gây ùn tắc giao thông.

- Quản lý rào chắn tại các ngầm tràn con lỏng lẻo;

- Một số trưởng thôn chưa chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát các nhà không bảo đảm trong mưa bão; chưa chủ động rà soát thống kê, lập danh sách các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; chưa chủ động kiểm tra thống kê báo cáo các thiệt hại sau bão, giông, lốc và sấm sét, mưa to, mưa kéo dài.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tiếp tục quán triệt triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ thị, kế hoạch các cấp về công tác PCTT-TKCN, trọng tâm như Chỉ thị sổ 18/CT-TTg ngày 08/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho Lực lượng xung kích Phòng chổng thiên tai ở cấp xã; Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 11/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường chủ động các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh;

2. Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát địa bàn, bổ sung hoàn thiện Phương án PCTT&TKCN; cập nhật các vị trí có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt...để có biện pháp phòng ngừa, khắc phục có hiệu quả, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước, của Nhân dân.

3. Kiện toàn, Ban chỉ huy PCTT-TKCN xã, Tổ PCTT-TKCN thôn đản bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong công tác PCTT-TKCN trên địa bàn (nếu có thay đổi).

4. Kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hoạt động cho Lực lượng xung kích Phòng chống thiên tai ở cấp xã theo Chỉ thị sổ 18/CT-TTg ngày 08/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho Lực lượng xung kích Phòng chổng thiên tai ở cấp xã.

5. Thống kê, chuẩn bị phương tiện, vật chất, trang bị bảo đảm cho công tác PCTT-TKCN trên địa bàn.

6. Ban chỉ đạo phối hợp các thôn, tổ chức rà soát lại toàn thể trên địa bàn xã, tổng hợp các nhà ở, công trình, điểm có nguy cơ sạt lở cao, báo cáo UBND xã đồng thời đưa ra các biện pháp đối phó khi có bão, giông, lốc, sấm sét, mưa to, mưa kéo dài xẩy ra.

Tập hợp các tuyến giao thông, ngầm tràn, tuyến ngõ xóm băng qua khe, suối khi có lũ bị chia cắt, bố trí lực lượng trực bảo vệ không cho người, phương tiện quan lại khi chưa đảm bảo an toàn.

7. Khi có thông tin từ khí tượng thủy văn báo áp thấp nhiệt đới, bão thường xuyên cấp nhập thông tin diễn biến, cử cán bộ trực phát trên loa phát thanh của thôn, Zalo, mạng xã hội..., căn cứ theo khoảng cách bão thông báo thời gian phù hợp. Khi bão đến gần một tiếng thông báo một lần để nhân dân cập nhập thông tin một cách nhanh nhất kịp thời đối phó giảm thiệt hạn xuống thấp nhất.

8. Ban chỉ đạo phân công lực lượng thường trực 24/24 kịp thời xây dựng kế hoạch đối phó với mọi tình huống, nếu xảy ra thiên tai huy động lực lượng đảm bảo cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và hoa mầu của nhân dân trên địa bàn

Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, điều hành năm 2023 va 4 tháng đầu năm 2024 đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCTT-TKCN và PTDS trên địa bàn xã Tân Dân, đảm bảo an toàn về người, phương tiện và tài sản của nhân dân./.


 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 38