Công bố quyết định thành lập chi bộ Quân sự

Căn cứ Công văn số 2071-CV/TU ngày 10/10/2023 của ban thường trực thành ủy Hạ Long về việc thành lập chi bộ Quân sự xã, phường trực thuộc Đảng bộ cấp xã

Căn cứ Công văn số 2071-CV/TU ngày 10/10/2023 của ban thường trực thành ủy Hạ Long về việc thành lập chi bộ Quân sự xã, phường  trực thuộc Đảng bộ cấp xã.

Ngày 20/10/2023 Đảng bộ xã Tân Dân công bố Quyết định thành lập Chi bộ Quân sự xã. Đến dự lễ công bố có đồng chí Phạm Văn Sáu - BT đảng ủy- Chủ tịch HĐND; Đồng chí Lý VĂn Ba - PBr Đảng ủy; Đồng chí Hồ Ngọc Thủy - Hồ NGọc Thủy - PBR - chủ tịch UBND xã; Các đồng chí Ủy viên BCh đảng bộ xã: MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; bí thư các chi bộ

Đồng chí Phạm Văn Sáu - BT đảng ủy- Chủ tịch HĐND lên phát biểu nhận nhiệm vụ

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40