Chương trình phối hợp giúp đỡ xã Tân Dân thực hiện các chỉ tiêu NTM và trồng cây gỗ lớn

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND Thành phố Hạ Long về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố Hạ Long năm 2023.

Sáng ngày 08/8/2023 Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ phường Hà Phong và phường Hà Tu hỗ trợ kinh phí xã Tân Dân triển khai chương trình Nông thôn mới và trồng cây gỗ lớn . Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND Thành phố Hạ Long về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Thành phố Hạ Long năm 2023;

Phường Hà Phong hỗ trợ 50 triệu đồng

Phường Hà Tu hỗ trợ 50 triệu đồng

 Đ/c Phạm Văn Sáu Bí thư Đảng ủy  xã  phát biểu cảm ơn sự quan tân của hai Phường đối với xã Tân Dân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 137