V/v tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học

V/v tăng cường tổ chức dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên trụ sở cơ quan, trường học

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 17/5/2023 của UBND thành phố Hạ Long triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cương lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố; Kế hoạch số 72/KHUBND ngày 24/5/2023 của UBND xã Tân Dân về triển khai Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ngay sau khi có Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long UBND xã đã chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả, cụ thể: ngày 01/6/2023 tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 20 của Thành ủy Hạ Long tới toàn thể cán bộ công chức xã, Người hoạt động không chuyên trách xã, Ban giám hiệu nhà trường, Trạm trưởng y tế xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, người uy tín, người cốt cán, tại hội nghị cán bộ công chức xã, Trưởng thôn ký cam kết với Chủ tịch UBND xã về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long. Ngày 12/8/2023 UBND xã tổ chức ra quân cắt tỉa cành cây, chỉnh trang vỉa hè khu trung tâm xã tân Dân, huy động trên 40 người, 02 máy cưa, 01 xe nâng đỡ của ngành điện phối hợp, huy động 03 xem tải tham gia thực hiện cơ ban hoàn thanh khu Trung tâm xã Tân Dân. Các thôn tiếp tục thực hiện tốt công tác dọn vệ sinh môi trường, duy trì ngày chủ nhật xanh trên địa bàn xã, tiêu biẻu như thôn Bằng Anh đã tổ chức cắt tỉa cành cây trên đoạn đường thôn. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long; Ủy ban nhân dân xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 1. Nội dung: Tổ chức đồng loạt chỉnh trang, cắt tỉa cành cây, dọn vệ sinh môi trường: - Cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách xã tổ chức chỉnh trang, cắt tỉa cành cây, dọn vệ sinh môi trường khuôn viên UBND xã, nhà văn hóa xã. - Trường học: chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh tổ chức chỉnh trang, cắt tỉa cành cây, dọn vệ sinh phòng học, phòng làm việc, khuôn viên trường học …, - Trạm y tế xã: tổ chức chỉnh trang, dọn vệ sinh môi trường: dọn vệ sinh phòng bệnh, phòng làm việc, khu khuôn viên trạm y tế xã; - Công an xã: tổ chức chỉnh trang, dọn vệ sinh phòng làm việc, khu khuôn viên công an xã; - Các thôn tổ chức chỉnh trang vỉa hè, cắt tỉa cành cây Khu nhà văn hóa thôn, các tuyến đường làng, ngõ xóm, đồng thời tổ chức dọn về sinh môi trường. Tích cực trồng hoa, cây xanh tại khuôn viên nhà văn hóa thôn, đường lên nhà văn hóa, đường ngõ xóm... trên địa bàn toàn xã để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 2. Thời gian: Tổ chức từ ngày 26/8/2023 đến ngày 31/8/2023 để đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường hoàn thành trước dịp Lễ quốc khánh 02/9. 3. Yêu cầu các thôn hoàn thành các hộ dân ký cam kết với trưởng thôn thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long đảm bảo thời gian quy định. Ủy ban nhân dân xã Tân Dân đề nghị các ngành đoàn thể, cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 118