tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-KMTTQ ngày 28/7/2022 của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-KMTTQ ngày 28/7/2022 của Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phân loại rác thải tại nguồn và ủ phân hữu cơ; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Sáng ngày 02/8/2022 Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp Công an xã Tân Dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền với tổng số trên 50 cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia.

Nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, địa phương thường xuyên quan tâm tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói riêng. Công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương như: Tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép tại các hội nghị, phát tờ rơi….

Trung tá;  Hoàng Tuấn Anh -  Đội Cảnh sát Công an thành Phố

Người dân rất quan tâm 

Đồng chí: Nguyễn Thị Bích- Phó chủ tịch  Hội LHPN Tp Hạ Long

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hóa, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam có tốc độ tăng khoảng 10% mỗi năm. Theo số liệu ước tính mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng hơn 60.000 tấn, tuy nhiên, chỉ có khoảng 15% lượng rác thải thu gom được tái chế hoặc tái sử dụng. Số còn lại bị chôn trong các bãi chôn lấp rác, thải ra nguồn nước hoặc đốt ngoài trời. Trong khi đó, hệ thống công trình hạ tầng đô thị chưa phát triển đồng bộ, trình độ và năng lực quản lý chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của quá trình đô thị hóa làm nảy sinh nhiều áp lực đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng - đặc biệt, ô nhiễm tại các bãi chôn lấp rác đang gây bức xúc đối với xã hội.

Phân loại rác tại nguồn (PLRTN) nhằm tách rác có giá trị tái chế tại nguồn, góp phần tạo nguồn nguyên liệu cho hoạt động tái chế, giảm khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp. Thế nhưng hiện tại, các chương trình PLRTN ở địa phương phần lớn chỉ mang tính thử nghiệm, chưa đồng bộ, quyết liệt và chính thức hóa. Các giải pháp hiện nay mới chỉ mang tính phong trào, chưa đủ mạnh để thay đổi tình thế,  nên hôm nay các thành phần dự đã được hướng dẫn trực tiếp cách phân loại xử lý các loại nguyên liệu có thể tái chế làm phân bón tại địa phương.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37