Số 346/UBND Về việc đề xuất thời gian bỏ rác trên địa bàn xã Tân Dân

Số 346/UBND Về việc đề xuất thời gian bỏ rác trên địa bàn xã Tân Dân

Căn cứ Công văn số 633/DVCI ngày 07/9/2023 của Ban quản lý các dịch vụ công ích Thầnh phố về việc đề xuất điều chỉnh thời gian bỏ rác trên địa bàn thành phố Hạ Long; Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, sau khi rà soát và xin ý kiến Trưởng thôn trên địa bàn xã, cụ thể như sau: Trên địa bàn xã hiện tại có 12 tuyến đường hiện Công ty cổ phần phát triển công nghệ môi trường có 03 công nhân thu gom với khung giờ: Mùa hè từ 15 giờ đến 19 giờ hàng ngày; Mùa đông từ 14 giờ đến 18 giờ hàng ngày; UBND xã Tân Dân đề xuất giữ nguyên với khung giờ trên là phù hợp và thuận lợi cho việc bỏ rác của nhân dân./

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 146