Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân ( kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc lúc 7h 45 phút ngày 26 tháng 7 năm 2022 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2022 và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự, chỉ đạo và điều hành kỳ họp có Đồng chí Phạm Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dân - Đại biểu HĐND thành phố Hạ Long; Đồng chí Bùi Xuân Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ Ngọc Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã Tân Dân ( kỳ họp thường lệ giữa năm) khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc lúc 7h 45 phút ngày 26 tháng 7 năm 2022 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm năm 2022 và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự, chỉ đạo và điều hành kỳ họp có Đồng chí Phạm Văn Sáu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dân - Đại biểu HĐND thành phố Hạ Long; Đồng chí Bùi Xuân Hưng- Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hồ Ngọc Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Trong 6 tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hạ Long, hướng dẫn của các phòng ban Thành phố và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm: Tổng thu 7.652,6 tr. đồng đạt 119,5% kế hoạch.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự đã nghe Thường trực UBND xã báo cáo tóm tắt Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; nghe lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; về hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; về những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND và UBND xã. UBND xã báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tồn tại, vướng mắc liên quan đến kiến nghị của cử tri.

Tại kỳ họp các đại biểu đã đóng sôi nổi tích cực đóng góp ý kiến thảo luận và trả lời thảo luận tại kỳ họp, đại biểu HĐND xã đã trả lời về trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan đến chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc hỗ trợ, hướng dẫn nhân dân nhập, xử lý thủ tục hành chính có lúc còn sai sót, và các vấn đề liên quan đến cấp giấy quyền sử dụng đất lần đầu và một số vấn đề liên quan mà cử tri và đại biểu HĐND xã quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo và tiếp nhận ý kiến tại kỳ họp thứ 6, HĐND xã khóa XXI, đồng chí Hồ Ngọc Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh và làm rõ: những vấn đề kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác giải quyết viêc làm, thực hiện Nghị quyết 21 của Thành uỷ Hạ Long,… đồng chí cũng khẳng định, những nghị quyết HĐND xã thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng cuối năm 2022.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 42