Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng năm 2023

Thực hiện công văn số 8577/UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long về việc báo cáo kết quả năm 2022 thực hiện Nghị quyết 56- NQ/TU ngày 15/12/2021 của Thành ủy;

Thực hiện công văn số 8577/UBND ngày 02/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hạ Long về việc báo cáo kết quả năm 2022 thực hiện Nghị quyết 56- NQ/TU ngày 15/12/2021 của Thành ủy; I. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Ủy ban nhân dân xã xây dựng ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã về phát tiển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai thực hiện Kế hoạch số 373/KH - UBND, ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao"; Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 25/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành phố, Đảng ủy xã. UBND xã Tân Dân năm 2022 ban hành trên 895 văn bản các loại như: Kế hoạch 83, quyết định 417, chương trình 02, thông báo 103, tờ trình 10…, về phòng chống dịch Covid-19 gắn với triển khai thực hiện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, giảm nghèo bền vững, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 -2025, lựa chọn người uy tín nhiêm kỳ 2023 - 2027, Chương trình xây dựng Nông thôn mới; 2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: - UBND xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, của Thành phố Hạ Long và Đảng ủy xã, thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; triển khai thực hiện tốt kiểm sát tốt dịch bệnh, triển khai tiêm vắc xin cho độ tuổi từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 368 trong đó: mũi 1 là 367, mũi 2 là 231, chưa tiêm 01; tiêm cho các trường hợp đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm đã đi tiêm; htừ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 212, mũi 2 là 206, mũi 3 là 1201,; từ 18 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 là 1.708, mũi 2 là 1.706, mũi 3 là 1.681, mũi 4 là 968 tiếp tục bán sát chỉ đạo vắc xin theo quy định của cấp có thẩm quyền. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long chi trả hỗ trợ gồm: số trẻ em và người đang điều trị COVD-19, cách ly y tế với tổng số 2 tiền là 217.120.000 đồng, trong đó: ((1) Trẻ em là F0, F1 là: 18 trẻ với tổng kinh phí là : 18.000.000 đồng. (2) Người khuyết tật là F1: 2 người với kinh phí là : 2.000.000 đồng. (3) Người lớn là F1 là: 297 người với tổng kinh phí là: 197.120.000 đồng). 3. Sản xuất Nông – Lâm – ngƣ nghiệp: 3.1. Nông nghiệp: + Lúa gieo trồng 129,7 ha tăng 5,4% so cùng kỳ (vụ xuân 48 ha, vụ hè thu 81,7 ha) đạt 100% so cùng kỳ; + Ngô 22/33 ha, đạt 66,6% so cùng kỳ. + Rau, củ, quả... các loại 35/38 ha, đạt 92% so cùng kỳ. Nhìn chung, thời tiết, khí hậu thời gian rét đậm, rét hại từ ngày 19 đến 22/02/2022 đã ảnh hưởng đến trên 10,8 ha diện tích lúa đã gieo cấy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Dân tại các thôn (Thôn Đất Đỏ: 1,5 ha; thôn Khe Đồng: 1,0 ha; thôn Khe Mực:3,8 ha; thôn Bằng Anh: 1,5 ha; thôn Đồng Mùng: 3 ha). Hộ dân phải gieo mạ lại 70% để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ xuân; vụ mùa vào thời điểm ra đòng bị mưa đã ảnh hưởng đến năng xuất. Thu nhập: Lúa ước đạt 41 tạ/ha giảm 0,2 tạ/ha, quy đổi: 4.903 tr.đồng; ngô đạt 26 tạ/ha, quy đổi: 520 tr.đồng; Thu nhập từ dứa, dưa, rau, củ, quả, cây trồng khác... đạt 2.977 tr.đồng. Tuy nhiên trên địa bàn diện tích giảm như trồng ngô, cây củ, quả, hoa màu; do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hộ chủ yếu trồng tự cung tự cấp; giá cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao tác động đến sản xuất trên địa bàn. UBND xã chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, phát hiện có hanh vi vi phạm báo cáo UBND xã chỉ đạo xử lý theo quy định. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Hội Nông dân, kiểm tra, đồng thời triển khai các hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, như dược liệu thuốc nam, chăn nuôi, trồng hoa màu... đảm bảo sinh trưởng và thu hoạch có hiệu quả, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, mô hình mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Thu nhập từ nông nghiệp: lúa, rau, củ quả... 10 tháng 7.560 tr. đồng đạt 90,28% kế hoạch, ước cả năm 8.400 tr. đồng đạt 100,31%, tăng 6,03% so năm 2021. 3.2. Chăn nuôi: triển khai thực hiện tốt phòng chống rét, dịch, tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; đợt rét đậm. Rét hại đã làm chết 01 con trâu; Chăn nuôi được cấp ủy, chính quyền quan tậm chỉ đạo, nhân dân tiếp tục duy trì chăn nuôi Nhím trên 42 con, Trâu 93; Bò 45 con; Dê trên 35 con, gia cầm trên 17.500 con, Ong mật trên 220 đàn; lợn trên 30 con; đầu năm xuất chuồng gia cầm trên 13 tấn gia cầm, 4,7 tấn gia súc, trứng gia cầm bán ra thị trường trên 28.000 quả; mật ong trên 950 lít. Thu nhập từ chăn nuôi đạt: 10 tháng 2.000 tr. đồng đạt 66,7% kế hoạch, ước cả năm 2.850 tr. đồng đạt 95% kế hoạch, tăng 19,75% so năm 2021. 3.3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo nhân dân chăm sóc vườn rừng, kịp thời trồng những diện tích đã khai thác. Tổng diện tích trồng mới khoảng 128 ha tăng 34,7% so cùng kỳ. Khai thác gỗ keo, rừng trồng khoảng 8.960 tấn. Tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩ đại vào ngày 10/02/2022 với diện tích 1 ha, trồng 3 3.300 cây, với 55 người tham gia. Ngoài ra 3 thôn và trường tiểu học và trung học cơ sở trồng 160 cây lát và giổi (lát 50 cây, giổi 110 cây); Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về trồng Giổi, lim, lát; Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: (-) Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: tổng số trồng diện tích trồng xong đợt 1 và đợt 2 là 15ha đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao (Trồng đợt 1: trồng 9,5 ha (Quế 8,5 ha, Giổi 1 ha với 04 hộ dân thực hiện; Trồng đợt 2, diện tích thực hiện 5,5ha cây Quế, với 03 hộ dân thực hiện) (-) Diện tích đã trồng lim, giổi, lát theo Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh: Tổng số diện tích UBND xã được giao theo chỉ tiêu của Thành phố là: 7 ha (5,0 ha đầu năm và giao bổ sung 2,0 ha tháng 7/2022). Đến nay đã trồng 7,0 ha đạt 100%, (Đối với diện tích đất rừng UBND xã quản lý đã thực hiện trồng cây Giổi, với diện tích 2,0 ha tại 02 thôn: Đất Đỏ: 1,67 ha; Hang Trăn 0,35 ha). Thu nhập lâm nghiệp: 10 tháng 7.920 tr. đồng đạt 93,17% kế hoạch, ước cả năm 10.820 tr. đồng đạt 127,28% kế hoạch, tăng 33,65% so năm 2021. 3.4. Kinh doanh dich vụ, việc làm: - Các ngành dịch vụ được duy trì và phát triển; lực lượng lao động, công chức, viên chức sự nghiệp trong các lĩnh vực trên 800 người. Sau nghỉ Tết nguyên đán các lao động đi làm đảm bảo đúng thời gian. Trong độ tuổi lao động 1.428 người, đã qua đào tạo 1.271 người (trong đó 455 người có bằng cấp chứng chỉ). Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ ổn định, từ đầu năm đến nay dịch bệnh Covid-19 nằm trong kiểm soát; các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành không kinh doanh hang hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hàng hóa không an toàn thực phẩm. Tuy nhiên giá xăng, dầu tăng tác động đến chi phí của người dân. Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, đã tổ chức 03 đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kết quả kiểm tra các mặt hàng đều đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất sứ, thời hạn sử dụng ... Trên địa bàn không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ, tiền lương, phụ cấp:10 tháng 38.200 tr. đồng đạt 69,67% kế hoạch, ước cả năm 52 tỷ đạt 94,84%, tăng 3,4% so năm 2021. 3.5. Công nghiệp: Trên địa bàn xã có 03 cơ quan doanh nghiệp sản xuất, kinh Công ty than Uông Bí, Công ty 91, Cửa hàng xăng dầu, sau nghỉ Tết nguyên đán các cơ quan doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất chấp hành các quy định về phòng chống dịch. (số liệu khai thác than, doanh nghiệp báo cáo theo ngành dọc). Các lĩnh vực hoạt động công nghiệp nhỏ lẻ như: Xây dựng, xay sát, sửa chữa xe máy, máy móc nông cụ... Thu nhập: 10 tháng 1.900 tr. đồng đạt 72,96% kế hoạch, ước cả năm 2.690 tr. đồng đạt 103,3%, tăng 12,08% so năm 2021 3.6. Thủy sản: Mặc dù xã không có diệc tích nuôi thủy sản quy mô lớn, nhân dân đã tận dụng những diện tích nhỏ, tự cải tạo thành ao để nuôi các loại cá, vừa để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm an toàn cho gia đình, một phần bán ra thị trường: thu 4 nhập 10 tháng 39 tr. đồng đạt 78,95% kế hoạch, ước cả năm 52 tr. đồng đạt 105,3%, tăng 10,64% so năm 2021 * Tổng thu nhập năm 2022 trong các lĩnh vực ước đạt 76.812 tr. đồng đạt 99,3 % kế hoạch năm, tăng 7,32% so cùng kỳ 4. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: UBND xã xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 triển khai phấn đấu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới nâng lên 6/8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, triển khai người dân đăng ký 11 công trình trên địa bàn xã (tuyến đường giao thông 1, thủy lợi 7, sửa chữa nhà văn hóa thôn 3), 11 công trình đã thực hiện hoàn thành. Triển khai các hộ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; (giao thông : 01 công trình 448.062.000 đồng; thủy lợi: 07 công trình 2.706.101.000 đồng; Văn hóa : 03 công trình, bố trí: 2.174.259.000 đồng). Từ đầu năm 2022 cán bộ, công chức, thôn duy trì tổ chức dọn vệ sinh khu cơ quan UBND xã, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm sạch, trong lành, đã thu hút được trên 8.500 lược người tham gia và duy trì tốt ngày chủ nhật xanh. 5. Về quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn. Kế hoạch số 319/KHUBND ngày 03/11/2021 của UBND thành phố và Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND thành phố về việc triển khai chỉ tiêu thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ (vào mục đích đất ở lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bànthành phố Hạ Long năm 2021 -2022. UBND xã Tân Dân đã tiếp nhận 21 trường hợp thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, trong đó: Đã gửi lên Văn phòng đăng ký QSDĐ thành phố Hạ Long để thẩm định: 11 hồ sơ, trong đó có 8/11 hồ sơ đang được yêu cầu bổ sung tài liệu chứng minh. - Về công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo Công an xã, phối hợp với Quân sự xã, Tổ cơ động tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND xã về triển khai công tác quản lý khai thác than, cát, sỏi, rừng, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép. Năm 2022 đã tổ chức đi kiểm tra trên 30 lượt, phối hợp các đơn vị kiểm lâm, ngành than tổ chức kiểm tra 1 lượt/tuần tại các điểm có nguy cơ khai thác than, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép; từ đầu năm đến nay không có xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên phép trên địa bàn. - Tiếp tục triển khai hộ dân có nhu cầu đăng ký cấp đổi lại sổ nhà ở, sổ lâm nghiệp theo quy định; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... 6. Về công tác thu chi ngân sách: Sau khi có kế hoạch được giao, UBND xã đã chủ động chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 20222 trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã phê duyệt ngày 28/12/2021. Đồng thời, xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của cơ quan thông qua hội nghị cán bộ công chức năm 2022 được tổ chức vào ngày 31/12/2021. Thực hiện theo các nội dung thu ngân sách đảm bảo kế hoạch giao, phấn đấu thu trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao 10% với tiền 76.000.000đ. 5 - Tổng thu ngân sách: 9.549,46 tr. đồng đạt 149% kế hoạch; thu cân đối bổ sung trên 4.744,5 tr. đồng; thu có mục tiêu 4.225,08 tr. đồng; thu chuyển nguồn 516 tr. đồng; thu trên địa bàn Chi cục thuế thu: 46,74 tr. đồng đạt 42%, Trong đó: thuế thu đạt 17,15 tr. đồng đạt 107%; Chi ngân sách là 7.620,1 tr. đồng; trong đó: chi thường xuyên 4.507,15 tr. đồng, chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.113 tr. đồng đạt 88,9%, các nguồn chi đảm bảo đúng theo Luật ngân sách quy định, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các mặt hoạt động của xã. 7. Văn hóa xã hội: 7.1. Văn hoá thông tin:: Chủ động treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niêm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9; tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 và ngày lễ, tết..., 8/8 thôn tổ chức trang trí tại nhà văn hóa thôn, tổ chức cán bộ và lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự trong ngày nghỉ lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước; các câu lạc bộ duy trì hoạt động như: CLB Cầu lông, 02 CLB Bóng chuyền, 01 CLB bóng đá, 01 CLB nhảy dân vũ; Công đoàn xã, Hội Phụ nữ xã tổ chức gặp mặt nữ đoàn viên, hội viên nhân dịp thành lập ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thành lập ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; Tổ chức thi tiếng hát quần chúng, đồng thời thành lập đội văn nghệ tham gia thi tiếng hát quần chúng cụm số 3 thành phố Hạ Long gồm 6 tiết mục: đơn ca, song ca, hợp ca, múa, song tấu sao. Triển khai thực hiện xét gia đình văn hóa thôn văn hóa năm 2022: kết quả đạt gia đình văn hóa năm 2022 là 580/619 hộ = 93,7%, hộ đạt gia định văn hóa 3 năm liên tục 523 hộ/580 = 90,2%. Thôn văn hóa, UBND xã đề nghị UBND thành phố thẩm định công nhận 8/8 thôn đạt thôn vắn hóa năm 2022, đề nghị công nhận thôn Khe Đồng đạt thôn văn hóa 5 năm liên tục. 7.2. Giáo dục đào tạo: Trường học triển khai thực hiện đồng bộ phù hợp với từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo công tác dạy và học, Tổ chức tổng kết năm học 2021 - 2022, ngày 28/5/2022 ban giao học sinh về Ban chỉ đạo quản lý giáo dục thanh thiếu nhi về nghỉ hè, trong dịp hè tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học tập các phong tục, tập quán của người Dao cho con cháu. Ngày 16/8/2022 Ban chỉ đạo xã bàn giao học sinh về nhà trường; Ban giám hiệu Trường học triển khai kiểm tra, tổ chức dọn vệ sinh các cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học 2022 -2023; khai giảng năm học mới vào 8 giờ ngày 05/9/2022. Trẻ đến trường: Tổng số 173 trẻ, Nhà trẻ: 46/85= 54,1%; mấu giáo: 127/128= 99,2%; Trẻ 5 tuổi: 63/63= 100% Trường TH&THCS Tân Dân vào lớp 1 là 56 học sinh, vào lớp 6 là 35; năm 2022 -2023 với 16 lớp, 405 hoc sinh, 29 giáo viên. Trung Tâm Học tập cộng đồng xã mở lớp dạy thuê, dạy nói tiếng dân tộc Dao: có 32 học viên tham gia. triển khai tốt công tác phối hợp với các trường đạo tạo triẻn khai cho người lao động đăng ký học nghề, tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm. 6 7.3. Y tế, Dân số-KHHGĐ: Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân luôn được Trạm Y tế xã duy trì thường xuyên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tổ chức thực hiện tốt công tác triển khai khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn thực hiện tốt công tác kiểm tra dịch tế, quản lý, cách lý trường hợp F1, F0 trên địa bàn xã đảm bảo đúng theo chỉ đạo của thành phố, cơ quan chuyên môn, khám định kỳ phụ nữ có thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Duy trì công tác tuyên truyền, tư vấn tại các thôn về công tác DS-KHHGĐ; (1) số sinh là 10 (nam 7, nữ 3), con thứ 3 trở lên 2 trẻ 2,0% kế hoạch (năm 2022 sinh con thứ 3 trở lên là 3/21 đạt 14,29% giảm 5,71% so năm 2021 (sinh 2021là 7/35 = 20%).(2) mức giảm tỷ suất sinh: Thể cân nhẹ: 19/197= 9,64% tăng 0,62% chỉ tiêu thành phố giao; (3) Thể thấp còi: 23/197= 11,68% tăng 0,18% chỉ tiêu thành phố giao; (4) số người chết từ 01/01/2022 đến 10/11/2022 số người chết là 8 (5 người cao tuổi, 3 tuổi lao động). 7.4. Lao động - Thương binh & Xã hội: luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, người nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đời sống nhân dân như: Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng, trợ cấp quà tết và các chính sách cho đối tượng người có công và thân nhân của những người có công. Tiếp tục rà soát, bổ sung, vận động hộ gia đình người có công với cách mạng đẩy nhanh tiến độ xây mới và sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã. tổ chức rà soát, lập hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đảm bảo việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời. Tiếp nhận và tặng quà nhân dịp tết, ngày 01/6 và các ngày lễ... với tổng 588 xuất, với tổng giá trị 254.350.000đ: (Quà Trung ương 6 xuất 1.800.000đ; Quà Chủ tịch nước 6 xuất 1.800.000đ; Qùa tỉnh 39 xuất, giá trị 38.000.000đ; Quà Thành phố Hạ Long 110xuất, giá trị 86.250.000đ; quà xã 42 xuất, giá trị 18.000.000đ; Quà phường Bạch Đằng 5 xuất 10.000.000đ. Hàng tháng chi trả các chế độ cho 27 đối tượng khuyết tật được đảm bảo theo quy định gồm: (khuyết tật đặc biệt nặng là 7 trong đó trẻ em 2, cao tuổi 3; khuyết tật nặng 9 trong đó cao tuổi 1, trẻ em 7. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 25 cụ; tiếp nhận mừng thọ 90 tuổi 03 cụ; 85 tuổi 01 cụ; 80 tuổi 07 cụ; xã mừng thọ tuổi tròn 70 tuổi 8 cụ, tròn 75 tuổi là 6 cụ với tổng kinh phí 19.590.000đ. Công ty cổ phần dược liệu, dược phẩm Việt pháp 414 xuất với trị giá 98.400.000đ. Tiếp nhận hỗ trợ từ Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ sửa nhà cho hộ Đặng Thị Phương thôn Đồng Mùng 50 triệu Đồng; Tổ chức rà soát đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022, qua rà soát xã giữ vững không có hộ nghèo, hộ cận nghèo. Vận động ủng hộ huyện Bình liêu đạt Nông thôn mới được 3.900.000đ, Quỹ vì người nghèo tại lễ phát động được 5.300.000đ, tiếp tục triển khai vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ (tổng hợp sau khi kết thúc đợt vận động) 8. Về Quốc phòng, an ninh: 7 8.1. Quốc phòng: Kết quả khám tuyển gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ 13 người đảm bảo sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ chính thức 9 công dân (trong đó: 1 công an nghĩa vụ), thường xuyên nắm tình hình di biến động của công dân, tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Tổ chức đón 8 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ban chỉ huy quân sự đã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả công tác quân sự năm 2022, kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu ngày nghỉ lễ, dịp nghỉ Tết ngyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước ngày 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5, dip kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9....; tổ chức đăng ký tuổi 17 là 19/19 công dân, công tác huấn luyện dân quân tự vệ có 46 người tham gia tập luyện 12 ngày, tham gia bắt đạn thật 20 người, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó: 30 % đạt loại giỏi; tổ chức 12 DQTV tham gia hội thao quân sự tại Phường Hoành bồ do thành phố tổ chức, đoàn đạt giải nhì; lập danh sách 6 đồng chí thuộc đối tượng 4 đi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Xây dựng kế hoạch triển khai phương án gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Phát lệnh khám sơ tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2023 là 34 công dân. 8.2. An ninh, trật tự: Lực lượng Công an luôn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai cho 100% hộ dân trên địa bàn, ký cam kết thực hiện một số quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thả đèn trời; trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức hội nghị ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Tổ chức ra mắt Mô hình an ninh cơ sở xã Tân Dân. Tổ chức tập huấn cho tổ công nghệ số về thực hiện cài đặt tra cứu định danh căn cước công dân cho toàn thể cán bộ, công dân; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Xây dựng kế hoạch phối hợp với quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trực, tuần tra bảo vệ sẵn sàng chiến đấu cao điểm dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 01 tháng 5, kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9..., duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo giữ vững địa bàn không có các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh than, cát, đá sỏi, chặt phá rừng trái phép. Năm 2022 triển khai thực hiện làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp được 1.578. Tiếp nhận 3 tin báo: (1) về trường hợp tử vong do điện giật; (2) Trường hợp chết đuối; (3) trường hợp hành vi có dấu phạm, dâm ô với trẻ em đã bàn giao cơ quan điều tra - công an thành phố thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp thu nộp ngân sách 6.200.000 (5 trường hợp vi phạm cư trú, 02 trường hợp gây mất trật tự). 9. Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cƣơng, ý thức phục vụ nhân dân: Ngày từ đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đăng ký với thành phố đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, gắn với rà soát xây dựng kế hoạch báo cáo thành phố về nhu cầu bố trí, sử dụng, luân chuyển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục giáo dục đạo đức công vụ, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức; 8 xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Hàng quý họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức trước ngày 20 vào tháng cuối quý, kết quả: quý I xếp loại: HTTNV 15/17 CBCC, 2/17 CBCC chưa đủ thời gian xét; quý II xếp loại HTTNV13/17 CBCC, HTNV 4/17 CBCC; Quý III xếp loại: HTXSNV 1/17 CBCC, HTTNV 16/17. Người đứng đầu thực hiện tốt vai trò quản lý thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng niên yết công khai các quy định về thu phi, lệ phí, công khai các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Năm 2022 có 01 công chức vi phạm kỷ luật kiển trách (vi phạm DS-KHHGĐ sinh con thứ 3). 10. Công tác Tƣ pháp hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính: - Đảng ủy, chính quyền thực hiện tốt vai trò tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân: năm 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; ngoài ra có tiếp nhận 06 đơn đề nghị về xác định lại đất nhà ở, danh giới đất sản xuất giữa hộ dân được Đảng ủy, UBND xã giải quyết, không có vụ việc quá hạn: do làm tốt công tác tiếp dân giải quyết kiếu nại, tố cáo nên không có vụ việc phải tổ chức đối thoại với người dân. - Công tác tư pháp - hộ tịch: Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch tại địa bàn, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch đúng theo quy định; đăng ký khai sinh 35 trường hợp; trong đó đăng ký mới 13; đăng ký kết hôn 13; đăng ký khai tử 9 trường hợp. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thuận tiện cho việc tra cứu, thống kê hộ tịch. - Các thủ tục hành chính : Niêm yết công khai 148 TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trong đó 119 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 29 TTHC liên thông, 100% TTHC được công khai trên cổng thông tin điện tử Dịch vụ công của xã. Từ 15/12/2021 đến hết ngày 31/10/2022 tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày: 2.906 hồ sơ đều được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn: Trong đó hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3,4 là 1.258 hồ sơ; không có hồ sơ dịch vụ bưu chính công ích (Do mất điện, lỗi mạng nên hệ thống thể hiện 33 hồ sơ trả quá hạn nhưng trên thực tế không có hồ sơ giấy trả quá hạn ); 14 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực LĐTBXH 11. Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2022: về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. - Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19; triển khai thực hiện kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền vận động nhận dân tham giam tiêm chủng: kết quả triển khai thực hiện tốt kiểm sát tốt dịch bệnh, triển khai tiêm vắc xin cho độ tuổi từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 368; từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi tiêm 214; từ 18 tuổi trở 9 lên tiêm 1.708. Thực hiện tốt công tác chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long chi trả hỗ trợ với tổng số tiền là 217.120.000 đồng. - Về nội dung: giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. Ủy ban nhân dân xã xây dựng ban hành trên 895 văn bản các loại thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với triển khai có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nêu trên; công tác an sinh xã hội, triển khai bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025, lựa chọn người uy tín nhiệm kỳ 2023 - 2027; tiếp tục được các cấp Đảng, chính quyền quan tâm tổ chức thăm hỏi tặng qua, triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, quan tâm đến công tác giáo dục, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề chất lượng cao, chăm lo sức khỏe nhân dân, duy trì giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 12. Tồn tại, hạn chế Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa mang tính đột phá, kinh tế tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng chưa thật sự bền vững, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa sản xuất thành hàng hóa chủ lực của địa phương: (1) có 02 chỉ tiêu về chăn nuôi và Dịch vụ kinh doanh việc làm so cùng kỳ giảm; (2) Công tác tuyên truyền quảng bá các thế mạnh của địa phương, thu hút nhà đầu tư phát triển doanh nhiệp, sản xuất kinh doanh nông - lâm nghiệp gắn với du dịch trải nhiệm còn thiếu, yếu; (3) Công tác vận động nhân dân chuyển đổi từ rừng trồng cây gỗ nhỏ sang trồng rừng cây gỗ lớn và các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao số hộ tham gia còn hạn chế; (4) Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả nhưng chưa vững chắc; (5) Thực hiện thôn đạt chuẩn nông thôn mới một số thôn triển khi thực hiện còn mạng tính hình thức chưa thận sự quan tâm triển quyết liệt; (6) Triển khai bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 khâu chuẩn bị chưa được thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện; (7) Chính sách hỗ trợ trồng cây theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và trồng các loại cây, Lim, Giổi, Lát theo nghi quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; (8) Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố. VI. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2 THÁNG CUỐI NĂM 2022, NĂM 2023 A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 2 THÁNG CUỐI NĂM 2022 1. Về phát triển kinh tế: Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 25/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 12/KH - UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêm trong nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế nếu trên. 10 2. Ngân sách: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả thu ngân sách, nhất là các nguồn thu trên địa bàn. Kiểm soát tốt chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định. 3. Phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao tiêm vắc xin Covid-19. 4. Về văn hoá - xã hội: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, TDTT; giữ vững địa bàn khôngc ó hộ nhèo, hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 2,0%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi duy dinh dưỡng dưới 9%; giữ vững Trường Mầm Non và Trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục triển khai học tập công đồng, gia đình học tập, dòng họ học tập; giữ vưng y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; phất đấu trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa; tăng cường tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (Dao). Chủ động triển khai chính sách bảo hiểm y tế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe. 5. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát lập bổ sung báo cáo trình UBND thành phố về nhu cầu xây dựng, đề xuất cấp vốn bổ sung xây dựng mới (nếu có); thực hiện công tác giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra. - Tiếp chỉ đạo, vận đông nhân dân duy trì thực hiện tốt các chỉ tiêu nông thôn mới, phấn đấu 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 6. Cải cách hành chính: Tiếp tục phát huy tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu có), tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân biết thực hiện. 7. Công tác quản lý tài nguyên và môi trƣờng - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra phản hiện xử lý nghiêm các trưởng hợp vị phạm về tài nguyên, khoáng sản. - Tập trung phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành phố tiếp tục triển khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn xã, đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. 8. Quốc phòng - an ninh: - Công tác PCTN-TKCN: Tập trung chỉ đạo tổ chức kịch bản huấn luyện phòng chống thiên tai; làm tốt công tác cập nhập kịp thời thiệt hại do thiên tai gây nên, lập hồ sơ báo cáo thành phố, tổ chức khắn phục hậu quả thiệt hại (nếu có). - Công tác quốc phòng được đảm bảo; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 11 9. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022: về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”. B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 1. Mục tiêu tổng quát Năm 2023 tập tung triển khai phục hồi phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19; bám sát Chủ đề công tác năm thành phố, của tỉnh. Cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện khai thác tối đa các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương, đổi mới áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, theo hướng bền vững trú trọng nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững xã không phát sinh hộ cận nghèo, hộ nghèo. Xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp sau: 2. Các chỉ tiêu chủ yếu - Bán sát chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2023 của thành phố, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ IX, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về phát triền kinh tế - xã hội năm 2023; 3. Nhiệm vụ và giải pháp: 3.1. Phát triển kinh tế: - Khuyến khích nhân dân nhân rộng các mô hình có hiệu quả, trồng rau, củ quả tập trung thành hàng hóa sản phẩm có thương hiệu. Quảng bá thu hút nhà đầu tư sản xuất, bao tiêu sản phẩm nông sản của địa phương, tái đàn lợn khi đảm bảo không tái dịch bệnh, cung cấp thực phẩm ra thị trường. Thực hiện tốt các mô hình theo chương trình xây dựng nông thôn mới; Phát huy tinh thần tự chủ, tự nguyện và bằng nội lực của người dân cùng với sự đầu tư của nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng theo đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng thôn nông thôn mới, vườn đạt vườn nông thôn mới, vườn kiẻu mẫu, gia đình kiểu mẫu, phấn đấu xã đạt chuẩn chương trình Nông thôn mới nâng cao năm 2023. - Các ngành, đoàn thể, các thôn tếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc theo dõi, phát hiện, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng và tiêm phòng dịch cho gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh phát triển, chăm sóc bảo vệ tài nguyên, trồng rừng thu hoạch vườn rừng, tiếp tục triển khai nhân dân thực hiện phát triển rừng trồng sản xuất cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Nghi quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; quản lý, khai thác lâm sản phụ, dược liệu thuốc nam một cách hiệu quả. Các ban, ngành, các thôn, bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực triển khai nâng cao thu nhập cho người dân. - Tạo điều kiện cho phát triển các ngành dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; đồng thời tăng cường tạo đạo, giải quyết việc làm. 12 - Thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn; đảm bảo chi tiết kiệm và chi đúng luật ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán năm theo quy định. 3.2. Văn hóa - xã hộị: - Giáo dục: Duy trì đảm bảo sỹ số, giữ vững kết quả phổ cập và xóa mù chữ ở các cấp học; tiếp tục đề nghị các cấp đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ công tác dạy và học; giữ vững trường đạt chuẩn quốc gia (Trường Mầm non, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở). Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục toàn diện cho học sinh. Tập trung chỉ đạo các thôn thực hiện tốt công tác xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, xã hội học tập; bằng nhiều hình thức học tập phù hợp, nghiêm cứu đưa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao trình độ cán bộ công chức xã và nguồn lao động trên địa bàn. - Công tác chăm sóc sức khỏe: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn. - Thường xuyên thực hiện tốt chính sách xã hội, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa. Tuyên truyền, vận động các nguồn lực hỗ trợ, các thôn, ban ngành, đoàn thể bằng nhiều hình thức giúp đỡ hộ có hoàn cảnh khó khăn vượt lên ổn định cuộc sống; đồng thời, tổ chức rà soát, điều tra đa chiều, công bố kết quả theo đúng quy định chuẩn nghèo. - Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao chất lượng cuộc vận động „„Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá. Tổ chức bình xét gia đình văn hoá đảm bảo dân chủ, trung thực và đạt chỉ tiêu kế hoạch; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. - Tích cực làm tốt công tác tuyên truyền chính sách DS-KHHGĐ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số, gắn với chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình, đồng thời tuyên truyền mất cân bằng giới tính. Tăng cường trách nhiệm vận động của các đoàn thể, chi bộ và các thôn; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên dân số - xã hội. - Thường xuyên vận động nhân dân duy trì tập luyện TDTT, tham gia đầy đủ các giải thể thao, liên hoan văn nghệ, hội thi, hội diễn do cụm và thành phố tổ chức tạo không khí thi đua sôi nổi trong các ngày lễ, tết, ngày trọng đại của đất nước, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19. 3.3. Công tác quốc phòng - an ninh: - Thường xuyên rà soát biến động thanh niên trên địa bàn, nắm chắc danh sách thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự xét duyệt, tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đúng quy định, đảm bảo về số lượng và chất lượng. Xây dựng lực lượng dân quân và tổ chức huấn luyện dân quân đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian quy định. - Tiếp tục xây dựng lực lượng công an xã trong sạch vững mạnh, làm nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Hai lực lượng công an, quân sự thường xuyên 13 phối hợp chặt chẽ các lực lượng tuần tra, kiểm tra quản lý, bảo vệ rừng, than, cát, đá, sỏi không để xảy ra mất an ninh trật tự thành điểm nóng trên địa bàn. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người tham gia giao thông; thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. 3.4. Công tác xây dựng chính quyền: - UBND xã cần bám sát các chỉ tiêu, Nghị quyết của Đảng, HĐND xã triển khai thực hiện có hiệu quả, thực hiên phát huy chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Thường trực duy trì chế độ giao ban tuần, tháng và quý. Kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Đề cao vai trò, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định. - Đề nghị thanh phố bố trí xắp sếp cán bộ, công chức phù hợp với trình độ, năng lực phát huy có hiệu quả gắn với đề án tinh giảm bên chế. - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm của tỉnh, của thành phố.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 40