BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2022

I. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Ủy ban nhân dân xã xây dựng ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã về phát tiển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai thực hiện Kế hoạch số 373/KH - UBND, ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao"; Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 25/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Thành phố, Đảng ủy xã.

UBND xã Tân Dân năm 2022 ban hành trên 895 văn bản các loại như: Kế hoạch 83, quyết định 417, chương trình 02, thông báo 103, tờ trình 10…, về phòng chống dịch Covid-19 gắn với triển khai thực hiện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, giảm nghèo bền vững, công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, công tác quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 -2025, lựa chọn người uy tín nhiêm kỳ 2023 - 2027, Chương trình xây dựng Nông thôn mới;

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

UBND xã luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long và Đảng ủy xã, thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình dịch bệng trên thế giới, trong nước tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, luôn được người dân chấp hành phối hợp thực hiện tốt công tác chống dịch và thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”; Triển khai lập danh sách nhóm đối tượng được tiêm vắc xin theo quy định, trên địa bàn xã số đã tiêm vắc xin: đến ngày 18/8/2022: từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 368 trong đó: mũi 1 là 345, mũi 2 là 211, mũi 3 chưa tiêm; độ tuổi: từ 12 tuổi đến 17 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 là 214, mũi 2 là 214, mũi 3 là 102; độ tuổi từ 18 tổi trở lên 1.718: tiêm mũi 1 là 1.708, mũi 2 là 1.681, mũi 3 là 767, mũi 4 là 328; Ban chỉ đạo tiếp tục bán sát chỉ đạo vắc xin theo quy định của cấp có thẩm quyền. Trên địa bàn xã hiện có 4 trường hợp F0 thực hiện điều trị theo quy định, sức khỏe bình thường.

Chi trả hỗ trợ cho các trường hợp F0, F1 được hưởng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long với số tiền là 217.000.000đ. (Trẻ em là F0, F1 là: 18 trẻ với tổng kinh phí là : 18.000.000 đồng; Người khuyết tật là F1: 2 người với kinh phí là : 2.000.000 đồng; Người lớn là F1 là: 297 người với tổng kinh phí là: 197.120.000 đồng).

3. Sản xuất Nông – Lâm – ngư nghiệp:

3.1. Nông nghiệp:

+ Lúa gieo trồng 129,7 ha tăng 5,4% so cùng kỳ (vụ xuân 48 ha, vụ hè thu 81,7 ha) đạt 100% so cùng kỳ;

+ Ngô 22/33 ha, đạt 66,6% so cùng kỳ.

+ Rau, củ, quả... các loại 35/38 ha, đạt 92% so cùng kỳ.

Nhìn chung, thời tiết, khí hậu thời gian rét đậm, rét hại từ ngày 19 đến 22/02/2022 đã ảnh hưởng đến trên 10,8 ha diện tích lúa đã gieo cấy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Dân tại các thôn (Thôn Đất Đỏ: 1,5 ha; thôn Khe Đồng: 1,0 ha; thôn Khe Mực:3,8 ha; thôn Bằng Anh: 1,5 ha; thôn Đồng Mùng: 3 ha). Hộ dân phải gieo mạ lại 70% để đảm bảo phục vụ sản xuất vụ xuân;

Thu nhập: Lúa ước đạt 42 tạ/ha tăng 1,0 tạ/ha, quy đổi: 4.903 tr.đồng; ngô đạt 26 tạ/ha, quy đổi: 520 tr.đồng; Thu nhập từ dứa, dưa, rau, củ, quả, cây trồng khác... đạt 1.980 tr.đồng.

Tuy nhiên trên địa bàn diện tích giảm như trồng ngô, cây củ, quả, hoa màu; do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hộ chủ yếu trồng tự cung tự cấp; giá cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao tác động đến sản xuất trên địa bàn.

UBND xã chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, phát hiện có hanh vi vi phạm báo cáo UBND xã chỉ đạo xử lý theo quy định. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Hội Nông dân, kiểm tra, đồng thời triển khai các hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, như dược liệu thuốc nam, chăn nuôi, trồng hoa màu... đảm bảo sinh trưởng và thu hoạch có hiệu quả, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, mô hình mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Thu nhập từ nông nghiệp: lúa, rau, củ quả...7.403 tr. đồng, đạt 88,4% kế hoạch, tăng 60,2% so cùng kỳ.

3.2. Chăn nuôi: triển khai thực hiện tốt phòng chống rét, dịch, tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; đợt rét đậm. Rét hại đã làm chết 01 con trâu; Chăn nuôi được cấp ủy, chính quyền quan tậm chỉ đạo, nhân dân tiếp tục duy trì chăn nuôi Nhím trên 42 con, Trâu 93; Bò 45 con; Dê trên 23 con, gia cầm trên 17.500 con, Ong mật trên 200 đàn; lợn trên 21 con; 9 tháng đầu năm xuất chuồng gia cầm trên 11 tấn gia cầm, 4,2 tấn gia súc, trứng gia cầm bán ra thị trường trên 20.000 quả; mật ong trên 800 lít.

Thu nhập từ chăn nuôi đạt 1.860 tr. đồng đạt 62% kế hoạch, giảm 6% cùng kỳ.

3.3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo nhân dân chăm sóc vườn rừng, kịp thời trồng những diện tích đã khai thác. Tổng diện tích trồng mới khoảng 95 ha tăng 25% so cùng kỳ. Khai thác gỗ keo, rừng trồng khoảng 6.600 tấn tăng 25% so cùng kỳ. Tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩ đại vào ngày 10/02/2022 với diện tích 1 ha, trồng 3.300 cây, với 55 người tham gia. Ngoài ra 3 thôn và trường tiểu học và trung học cơ sở trồng 160 cây lát và giổi (lát 50 cây, giổi 110 cây); Thực hiện Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh: đã trồng 7,5/10,5ha đã được phê duyệt (trồng quế 6,5ha; giổi 1,0ha) với 03 hộ dân (Triệu Thị Thêm, Triệu Đức Phương, Lê Thị Qua). 3 ha của hộ Triệu Tiến Hiến đang dọn thực bì thời tiết thuận lợi trồng xong trong tháng 9/2022. Xây dựng phương án trình thành phố duyệt đợt 2 là 5,5ha trồng quế của 3 hộ dân.

Đăng ký thực hiện theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về trồng Giổi, lim, lát theo chỉ tiêu thành phố giao 7 ha (5 ha giao đấu năm 2022 và bổ sung 2,0ha vào thành 7/2022), đến hiện này đã triển khai thực hiện trồng được 3,14ha; Đất xã quản lý đã được triển khai dọn thực bì 2,5 ha tại 02 thôn: (thôn Đất Đỏ 2,2 ha, thông Hang trăn 0,3ha) thời tiết thuận lợi trồng xong trong tháng 8/2022.

Thu nhập từ khai thác gỗ vườn trồng, lâm sản phục thu nhập đạt đạt 7.120 tr. đồng, đạt 83,76% kế hoạch, tăng 71,6% cùng kỳ.

3.4. Kinh doanh dich vụ, việc làm:

- Các ngành dịch vụ được duy trì và phát triển; lực lượng lao động, công chức, viên chức sự nghiệp trong các lĩnh vực trên 800 người. Sau nghỉ Tết nguyên đán các lao động đi làm đảm bảo đúng thời gian. Trong độ tuổi lao động 1.428 người, đã qua đào tạo 1.201 người (trong đó 450 người có bằng cấp chứng chỉ).

Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ ổn định, từ đầu năm đến nay dịch bệnh Covid-19 nằm trong kiểm soát; các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành không kinh doanh hang hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hàng hóa không an toàn thực phẩm. Tuy nhiên giá xăng, dầu tăng tác động đến chi phí của người dân.

Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, đã tổ chức 03 đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kết quả kiểm tra các mặt hàng đều đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất sứ, thời hạn sử dụng ... Trên địa bàn không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ, tiền lương, phụ cấp đạt 32 tỷ đồng, đạt 58,36% kế hoạch, tăng 28,5% cung kỳ.

3.5. Công nghiệp: Trên địa bàn xã có 03 cơ quan doanh nghiệp sản xuất, kinh Công ty than Uông Bí, Công ty 91, Cửa hàng xăng dầu, sau nghỉ Tết nguyên đán các cơ quan doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất chấp hành các quy định về phòng chống dịch. (số liệu khai thác than, doanh nghiệp báo cáo theo ngành dọc).

Các lĩnh vực hoạt động công nghiệp nhỏ lẻ như: Xây dựng, xay sát, sửa chữa xe máy, máy móc nông cụ... Thu nhập đạt 1.600 tr. đồng, đạt 61,44% kế hoạch năm, tăng 3,22% cùng kỳ;

3.6. Thủy sản: Mặc dù xã không có diệc tích nuôi thủy sản quy mô lớn, nhân dân đã tận dụng những diện tích nhỏ, tự cải tạo thành ao để nuôi các loại cá, vừa để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm an toàn cho gia đình, một phần bán ra thị trường; 9 tháng đầu năm 2022 đạt 30 tr.đồng đạt 60,73% kế hoạch năm, giảm 1,66% cùng kỳ.

* Tổng thu nhập 9 tháng đầu năm 2022 trong các lĩnh vực đạt 49.653 tr. đồng đạt 64,2 % kế hoạch năm, tăng 33,3% so cùng kỳ.

4. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

UBND xã xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022 triển khai phấn đấu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới nâng lên 6/8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, triển khai người dân đăng ký 11 công trình trên địa bàn xã (tuyến đường giao thông 1, thủy lợi 7, sửa chữa nhà văn hóa thôn 3), 11 công trình đã thực hiện hoàn thành. Triển khai các hộ đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; (giao thông : 01 công trình 448.062.000 đồng; thủy lợi: 07 công trình 2.706.101.000 đồng; Văn hóa : 03 công trình, bố trí: 2.174.259.000 đồng).

Từ đầu năm 2022 cán bộ, công chức, thôn duy trì tổ chức dọn vệ sinh khu cơ quan UBND xã, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm sạch, trong lành, đã thu hút được trên 5.500 lược người tham gia và duy trì tốt ngày chủ nhật xanh.

5. Về quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản:

UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn. Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 03/11/2021 của UBND thành phố và Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 03/6/2022 của UBND thành phố về việc triển khai chỉ tiêu thực hiện công tác kê khai, đăng ký cấp GCNQSDĐ (vào mục đích đất ở lần đầu) cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bànthành phố Hạ Long năm 2021 -2022. UBND xã Tân Dân đã tiếp nhận 21 trường hợp thửa đất đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, trong đó: Đã gửi lên Văn phòng đăng ký QSDĐ thành phố Hạ Long để thẩm định: 11 hồ sơ; Số hồ sơ hộ dân đang hoàn thiện để xét duyệt là 10 hồ sơ.

- Về công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo Công an xã, phối hợp với Quân sự xã, Tổ cơ động tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND xã về triển khai công tác quản lý khai thác than, cát, sỏi, rừng, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép. 9 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức đi kiểm tra trên 20 lượt, phối hợp các đơn vị kiểm lâm, ngành than tổ chức kiểm tra 1 lượt/tuần tại các điểm có nguy cơ khai thác than, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép; từ đầu năm đến nay không có xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển tài nguyên phép trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai hộ dân có nhu cầu đăng ký cấp đổi lại sổ nhà ở, sổ lâm nghiệp theo quy định; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

6. Về công tác thu chi ngân sách:

Sau khi có kế hoạch được giao, UBND xã đã chủ động chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 20222 trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã phê duyệt ngày 28/12/2021. Đồng thời, xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của cơ quan thông qua hội nghị cán bộ công chức năm 2022 được tổ chức vào ngày 31/12/2021. Thực hiện theo các nội dung thu ngân sách đảm

bảo kế hoạch giao, phấn đấu thu trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao 10% với tiền 76.000.000đ.

- Tổng thu ngân sách: 8.954,1 tr. đồng đạt 139,9% kế hoạch; thu cân đối bổ sung trên 4.217,3 tr. đồng; thu có mục tiêu 4.159,1 tr. đồng; thu chuyển nguồn 516 tr. đồng; thu trên địa bàn Chi cục thuế thu: 61.72 tr. đồng đạt 48,5%, Trong đó: thuế thu đạt 45.570 tr. đồng đạt 41%; xã thu: 16.150 tr. đồng đạt 100,09% kế hoạch thành phố giao, đạt 97,3% kế hoạch chỉ tiêu xã.

- Chi ngân sách là 7.267,1 tr. đồng; trong đó: chi thường xuyên 4.050,7 tr. đồng đạt 63,3%, chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.216,4 tr. đồng đạt 91,9%, các nguồn chi đảm bảo đúng theo Luật ngân sách quy định, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các mặt hoạt động của xã.

Các chính sách cho cán bộ, công chức được đảm bảo, chi các hoạt động thường xuyên đúng quy định.

7. Văn hóa xã hội:

7.1. Văn hoá thông tin:: Chủ động treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niêm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9; tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 và ngảy lễ, tết..., 8/8 thôn tổ chức trang trí tại nhà văn hóa thôn, tổ chức cán bộ và lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự trong ngày nghỉ lễ, Tết, ngày kỷ niệm lớn của đất nước. Công đoàn cơ sơ xã, Hội phụ nữ xã tổ chức gặp mặt nữ công đoàn viên, hội viên nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

7.2. Giáo dục đào tạo: được triển khai thực hiện đồng bộ phù hợp với từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cho học sinh đến trường, học trực tuyến tại nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND xã lập Ban chỉ đạo quản lý giáo dục thanh thiếu nhi ngày 28/5/2022 học sinh về nghỉ hè gắn với tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2022; tăng cường công tác truyên truyền giáo dục học tập các phong tục, tập quán của người Dao cho con cháu. Ban giám hiệu Trường học triển khai kiểm tra, tổ chức dọn vệ sinh, chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất tổ chức khai giảng năm học 2022 -2023 vào 8 giờ ngày 05/9/2022, cụ thể Trường Mầm non Tân Dân có 172 trẻ với 10 lớp học, 19 giáo viên; Trường TH&THCS Tân Dân vào lớp 1 là 56 học sinh vào lớp lớp 6 là 35; năm 2022 -2023 với 16 lớp, 405 hoc sinh, 29 giáo viên.

Trung Tâm Học tập cộng đồng xã mở lớp dạy thuê, dạy nói tiếng dân tộc Dao: có 32 học viên tham gia. triển khai tốt công tác phối hợp với các trường đạo tạo triẻn khai cho người lao động đăng ký học nghề, tư vấn giới thiệu giải quyết việc làm.

7.3. Y tế, Dân số-KHHGĐ: Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân luôn được Trạm Y tế xã duy trì thường xuyên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tổ chức thực hiện tốt công tác triển khai khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn thực hiện tốt công tác kiểm tra dịch

tế, quản lý, cách lý trường hợp F1, F0 trên địa bàn xã đảm bảo đúng theo chỉ đạo của thành phố, cơ quan chuyên môn, khám định kỳ phụ nữ có thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Duy trì công tác tuyên truyền, tư vấn tại các thôn về công tác DS-KHHGĐ; số sinh là 10 (nam 7, nữ 3), con thứ 3 trở lên 2; số trẻ em sinh ra đều được làm thủ tục đề nghị hưởng các chế độ theo quy định. Trong 9 tháng số người chết là 6 (5 người cao tuổi, 1 tuổi lao động).

7.4. Lao động - Thương binh & Xã hội: luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giữ vững trên địa bàn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân như: Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng, trợ cấp quà tết và các chính sách cho đối tượng người có công và thân nhân của những người có công. Tiếp tục rà soát, bổ sung, vận động hộ gia đình người có công với cách mạng đẩy nhanh tiến độ xây mới và sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã. Tổ chức rà soát, lập hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đảm bảo việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời. Tiếp nhận và tặng quà nhân dịp tết, ngày 01/6 và các ngày lễ... với tổng 174 xuất, với tổng giá trị 150.350.000đ: (Quà Trung ương 6 xuất 1.800.000đ; Quà Chủ tịch nước 6 xuất 1.800.000đ; Qùa tỉnh 39 xuất, giá trị 38.000.000đ; Quà Thành phố Hạ Long 104 xuất, giá trị 80.250.000đ; quà xã 42 xuất, giá trị 18.000.000đ; Quà phường Bạch Đằng 5 xuất 10.000.000đ.

Mừng thọ cho 25 cụ; tiếp nhận mừng thọ 90 tuổi 03 cụ; 85 tuổi 01 cụ; 80 tuổi 07 cụ; xã mừng thọ tuổi tròn 70 tuổi 8 cụ, tròn 75 tuổi là 6 cụ với tổng kinh phí 19.590.000đ

Trên địa bàn xã có 27 khuyết tật, gồm: (khuyết tật đặc biệt nặng là 7 trong đó trẻ em 2, cao tuổi 3; khuyết tật nặng 9 trong đó cao tuổi 1, trẻ em 7

8. Về Quốc phòng, an ninh:

8.1. Quốc phòng: Kết quả khám tuyển gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ 13 người đảm bảo sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ chính thức 9 công dân (trong đó: 1 công an nghĩa vụ), Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã cử các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên nắm tình hình di biến động của công dân, tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên. Tổ chức đón 8 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ban chỉ huy quân sự đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác năm 2022, kế hoạch phối hợp với Công an và các ban, ngành, đoàn thể trực sẵn sàng chiến đấu ngày nghỉ lễ, dịp nghỉ Tết ngyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước ngày 30/4 và ngày quốc tế lao động 01/5, dip kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9....; tổ chức đăng ký tuổi 17 là 19/19 công dân, công tác huấn luyện dân quân tự vệ có 46 người tham gia tập luyện 12 ngày, tham gia bắt đạn thật 20 người, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó: 30 % đạt loại giỏi; tổ chức 12 DQTV tham gia hội thao quân sự tại Phường Hoành bồ do thành phố tổ chức, đoàn đạt giải nhì; lập danh sách 6 đồng chí thuộc đối tượng 4 đi tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh.

8.2. An ninh, trật tự: Lực lượng Công an luôn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai cho 100% hộ dân trên địa bàn, ký cam kết thực hiện một số quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thả đèn trời; trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức hội nghị ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Tổ chức ra mắt Mô hình an ninh cơ sở xã Tân Dân. Xây dựng kế hoạch phối hợp với quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trực, tuần tra bảo vệ sẵn sàng chiến đấu cao điểm dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày sinh nhật Bác Hồ ngày 19/5, Ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 01 tháng 5, kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9..., duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo giữ vững địa bàn không có các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh than, cát, đá sỏi, chặt phá rừng trái phép.

Trong 9 tháng đầu năm 2022 , triển khai thực hiện làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp được 1.578. Tiếp nhận 3 tin báo: (1) về trường hợp tử vong do điện giật; (2) Trường hợp chết đuối; (3) trường hợp hành vi có dấu phạm, dâm ô với trẻ em đã bàn giao cơ quan điều tra - công an thành phố thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Xử lý vi phạm hành chính 7 trường hợp thu nộp ngân sách 6.200.000 (5 trường hợp vi phạm cư trú, 02 trường hợp gây mất trật tự).

9. Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân:

Ngày từ đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đăng ký với thành phố đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, gắn với rà soát xây dựng kế hoạch báo cáo thành phố về nhu cầu bố trí, sử dụng, luân chuyển đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục giáo dục đạo đức công vụ, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Hàng quý họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức trước ngày 20 vào tháng cuối quý, kết quả: quý I xếp loại 15/17 CBCC đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2/17 chưa đủ thời gian xét; quý II xếp loại 13/17 HTTNV, 4/17 HTNV. Người đứng đầu thực hiện tốt vai trò quản lý thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng niên yết công khai các quy định về thu phi, lệ phí, công khai các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Từ đầu năm 2022 cán bộ, công chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy định của cơ quan, không có đồng chí bị vi phạm dẫn đến kiểm điểm, kỷ luật.

10. Công tác Tư pháp - hộ tịch và giải quyết thủ tục hành chính:

- Công tác tư pháp - hộ tịch: Thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch tại địa bàn, giải quyết các yêu cầu về hộ tịch đúng theo quy định; đăng ký khai sinh 35 trường hợp; trong đó đăng ký mới 13; đăng ký kết hôn 13; đăng ký khai tử 8 trường hợp. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký hộ tịch và xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thuận tiện cho việc tra cứu, thống kê hộ tịch.

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo: được duy trì tốt Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần; trong những ngày nghỉ lễ, tết được UBND xã phân công lãnh đạo, chuyên môn trực tiếp nhận, giải quyết các việc phát sinh trong ngày nghỉ, trong 9 tháng đầu năm 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận 06 đơn đề nghị đã được UBND xã tiếp nhận và giao chuyên môn tham gia giải quyết theo quy định

- Cải cách hành chính tại bộ phận một cửa: 15/12/2021 đến hết ngày 07/9/2022 tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày: 2196 hồ sơ (Tổng số hồ sơ đã giải quyết và trả cho dân là: 2.192 hồ sơ = 99,8%; giải quyết trước hạn 2.129 = 97,%; đúng hạn 58 hồ sơ = 2,6%, (Trên cổng báo chậm 38 hồ sơ, trong đó 33 hồ sơ của cấp xã nhưng trên thực tế thì không có hồ sơ giấy trả quá hạn, UBND xã đã có BC số: 11/BC-UBND ngày 14/02/2022 về việc BC giải trình về hồ sơ quá hạn trên CQĐT, BC số: 58/BC-UBND xã ngày 28/04/2022 về việc chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo chỉ đạo của UBND tỉnh) có 5 hồ sơ lĩnh vực đất đai giải quyết quá hạn do cấp thành phố, 9 hồ sơ đang giải quyết trong hạn 2, quá hạn chưa giải quyết lĩnh vực đất đai 7 hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, có 01 hồ sơ bổ sung. (Trong đó hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3,4 là 531 hồ sơ.). UBND xã có 14 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực LĐTBXH

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã: Việc Niêm yết công khai 148 TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trong đó 119 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 29 TTHC liên thông, 100% TTHC được công khai trên cổng thông tin điện tử Dịch vụ công của xã.

11. Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2022: về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

- Về nội dung: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 , Ủy ban nhân dân xã đã bán sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Của thanh phố thực hiện có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; tiêu biểu kiểm sát tốt dịch bệnh, triển khai tiêm vắc xin cho độ tuổi từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 368 trong đó: mũi 1 là 367, mũi 2 là 235, chưa tiêm 01; tiêm cho các trường hợp đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm đã đi tiêm; htừ 12 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 là 1920, mũi 2 là 1912, mũi 3 là 1876, mũi 4 là 822 tiếp tục bán sát chỉ đạo vắc xin theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Về nội dung: giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng ban hành trên 850 văn bản các loại thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác an sinh xã hội, triển khai bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục được các cấp Đảng, chính quyền quan tâm tổ chức thăm hỏi tặng qua, triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, quan tâm đến công tác giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là duy trì tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề chất lượng cao.

12. Tồn tại, hạn chế:

- Việc chấp hành sự chỉ đạo, phân công công việc thực rà soát đất nông nghiệp, đất lâm nghiêm trên địa bàn còn chậm; Như: rà soát báo cáo tiến độ quản lý đất rừng xã quản lý, thu hồi đất xã quản lý chuyển đổi trồng cây gỗ lớn;

- Việc triển khai bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 khâu chuẩn bị chưa được thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện.

- Triển khai còn chậm tiến độ trồng cây theo Nghị quyết 337/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh và trồng các loại cây, Lim, Giổi, Lát theo nghi quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh "về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hạ Long do xã huy động;

- Triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm tiến độ theo chỉ đạo của thành phố.

- Một số công việc của bộ phận chuyên môn chưa được chủ động, việc phối hợp giải quyết công việc chưa thật sự được nhịp nhàng trong công tác triển khai xây dựng nông thôn mới: như tổ chức rà soát đánh giá tiêu chuẩn thôn đạt thôn nông thôn mới, các thôn có lúc, có việc chưa nghiêm túc triển khai như: duy trì ngày chủ nhật xanh.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Về phát triển kinh tế:

Chỉ đạo rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 25/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thực hiện Kế hoạch số 12/KH - UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêm trong nghị quyết đề ra; triển khai thực hiện khắc phục những hạn chế nếu trên.

2. Ngân sách: Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả thu ngân sách, nhất là các nguồn thu trên địa bàn. Kiểm soát tốt chi ngân sách đảm bảo theo đúng quy định.

3. Phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao tiêm vắc xin Covid-19.

4. Về văn hoá - xã hội:

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, TDTT; giữ vững địa bàn khôngc ó hộ nhèo, hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 2,0%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi duy dinh dưỡng dưới 9%; giữ vững Trường Mầm Non và Trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục triển khai học tập công đồng, gia đình học tập, dòng họ học tập; giữ vưng y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; phất đấu trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa; tăng cường tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (Dao). Chủ động triển khai chính sách bảo hiểm y tế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe.

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân 11 công trình năm 2022 đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát lập bổ sung báo cáo trình UBND thành phố về nhu cầu xây dựng, đề xuất cấp vốn bổ sung xây dựng mới (nếu có); thực hiện công tác giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Tiếp chỉ đạo, vận đông nhân dân duy trì thực hiện tốt các chỉ tiêu nông thôn mới, phấn đấu 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Cải cách hành chính:

Tiếp tục phát huy tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu có), tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân biết thực hiện.

7. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra phản hiện xử lý nghiêm các trưởng hợp vị phạm về tài nguyên, khoáng sản.

- Tập trung phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành phố tiếp tục triển khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn xã, đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

8. Quốc phòng - an ninh:

- Công tác PCTN-TKCN: Tập trung chỉ đạo tổ chức kịch bản huấn luyện phòng chống thiên tai; làm tốt công tác cập nhập kịp thời thiệt hại do thiên tai gây nên, lập hồ sơ báo cáo thành phố, tổ chức khắn phục hậu quả thiệt hại (nếu có).

- Công tác quốc phòng được đảm bảo; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

9. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022: về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 140