BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hường nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

https://congchuc.quangninh.gov.vn/DesktopModules/QuangNinh/QLVB/QLVB/pages/DownloadFile.aspx?id=ZAA2AGcAYgBWADIAZgArAFMAdQBTAFoARQBpAFgAWABLAFoANgB3ADIAQQA9AD0A0&uid=KwB0AC8ANgAyAE0AMQBrADMAeAB3AFcARABUADQAYQBvAEoAWQBWAEMAQQA9AD0A0

Thực hiện Kế hoạch số 422/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết số 68-NQ/ĐU, ngày 22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 09/01/2023 của UBND xã về phát tiển kinh tế - xã hội năm 2023; UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau: I. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tân Dân nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đảng ủy, Hội đồng nhân dân về triển khai phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2023; trên cơ sở các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã. UBND xã Tân Dân từ đầu năm 2023 ban hành trên 350 văn bản các loại về chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 , Nghị quyết số 68-NQ/ĐU, ngày 22/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 48/NQHĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Phát động phong trào thi đua số 02//PĐTĐ-KT ngày 29/12/2022 về phát động phong trào thi đua năm 2023; kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND xã về Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn xã Tân Dân năm 2023;Chương trình xây dựng Nông thôn mới; 2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: UBND xã luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long và Đảng ủy xã, UBND xã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND xã làm phó trưởng ban, các ngành, đoàn thể và công chức xã thành viên; Ban chỉ đạo xã Ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo; ban hành quyết định thành lập các tổ giúp việc ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước tập trung chỉ đạo thực hiện kiểm soát có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không có ca F0 trên địa bàn xã, tuy nhiên có 8 F0 chuyển từ Trường Dân tộc nội trú tỉnh, trường Dân tộc nội trú 2 thành phố về cách ly tại nhà; tiếp tục triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo quy định. 3. Sản xuất Nông – Lâm – ngƣ nghiệp: 3.1. Nông nghiệp: Nông nghiệp: Tổng diện tích trồng trọt vụ xuân là 108,9/93 ha, đạt 117,1% so cùng kỳ. Trong đó: + Lúa gieo trồng vụ xuân ước 60,9 ha đạt 126,9,% so cùng kỳ; + Ngô 21/20 ha, đạt 105% so cùng kỳ. + Mía, rau, củ, quả... các loại 27/25 ha, đạt 108% so cùng kỳ. Nhìn chung, thời tiết, khí hậu thuận lợi cho sản xuất, gieo trồng. Tuy nhiên từ cuối năm 2022 đến nay lượng mưa ít một số cánh đồng không đủ nước phục vụ cho tươi tiêu, UBND xã chỉ đạo các thôn, chủ động nạo vét kênh mương, đảm bảo sử dụng nguồn nước hợp lý phục vụ sản xuất; đối với các đập nước vừa sinh hoạt vừa phục vụ cho sản xuất, chỉ đạo Tổ quản lý nước phối hợp với các thôn điều tiết nguồn nước phù hợp vừa đảm bảo sinh hoạt, vừa phục vụ sản xuất. UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn làm tốt công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, phát hiện có hanh vi vi phạm báo cáo UBND xã xử lý theo quy định. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Hội Nông dân, kiểm tra, đồng thời triển khai các hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, như dược liệu thuốc nam, chăn nuôi, trồng hoa màu... 6 tháng đầu năm hỗ trợ 01 hộ trồng sâm bố chính 0,5 ha tại thôn Bằng Anh. Thu nhập: Lúa đạt 47,3 tạ/ha tăng 5,3 tạ/ha, quy đổi: 2.880,6 tr.đồng; ngô đạt 23 tạ/ha, quy đổi: 869,4 tr.đồng; Thu nhập từ dứa, dưa, rau, củ, quả, cây trồng khác... đạt 1.320 tr.đồng. Tuy nhiên trên địa bàn diện tích trồng ngô, cây củ, quả, hoa màu không giảm, nhưng giá cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao tác động đến sản xuất của người dân trên địa bàn. Thu nhập từ nông nghiệp: lúa, rau, củ quả... 5.070 tr. đồng đạt 56,67% kế hoạch, tăng 44,86% so cùng kỳ 3.2. Chăn nuôi: triển khai thực hiện tốt phòng chống rét, dịch, tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; Phun khử trùng tiêu độc chuồng trại đợt I cho 122 hộ với 36 lít thuốc; Tiêm phòng dại năm 2023 là 184/223 liều đạt 82,51%. Hỗ trợ quan kênh Hội Nông dân thành phố đã giải ngân hỗ trợ 04 hộ chăn nuôi gà với tổng số vốn 300 triệu đồng. UBND xã chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống Rét hại dịp đầu năm 2023, đã làm chết 01 con trâu; Chăn nuôi được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, nhân dân tiếp tục duy trì chăn nuôi Nhím trên 42 con, Trâu 125; Bò 42 con; Dê trên 35 con, gia cầm trên 18.500 con, Ong mật trên 200 đàn; lợn trên 150 con; 6 tháng đâu năm xuất chuồng gia cầm trên 8,5 tấn gia cầm, 4,5 tấn gia súc, trứng gia cầm bán ra thị trường trên 16.000 quả; mật ong trên 380 lít. Thu nhập từ chăn nuôi đạt 1.420 tr. đồng đạt 46,56% kế hoạch, tăng 8,4% so cùng kỳ. 3 3.3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo nhân dân chăm sóc vườn rừng, kịp thời trồng những diện tích đã khai thác. Tổng diện tích khai thác trồng mới khoảng 40 ha giảm 42,86% so cùng kỳ. Khai thác gỗ keo, rừng trồng khoảng 3.000 tấn giảm 1900 tấn so cùng kỳ. Tiếp tục triển khai các chủ rừng đăng ký thực hiện theo Nghị quyết 337/NQHĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh, (hộ dân đăng ký năm 2023 trồng 4,8ha; trồng lim, giổi, lát theo Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh là 10,07ha; trong đó: diện tích xã quản lý 4,25ha, diện tích khoanh nuôi bảo vệ 5,82 ha). Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân sử dụng thuốc trừ cỏ đảm bảo an toàn môi trường, nguồn nước, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy rừng; ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm về lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên giá keo giảm, hộ dân khai thác giảm kéo theo người lao động giảm thu nhập. Thu nhập từ khai thác gỗ vườn trồng, lâm sản phục 6 tháng đầu năm đạt 3.450 tr. đồng, đạt 29,84% kế hoạch, giảm 43,6% so cùng kỳ. 3.4. Kinh doanh dich vụ, việc làm: - Các ngành dịch vụ được duy trì và phát triển; lực lượng lao động, công chức, viên chức sự nghiệp trong các lĩnh vực trên 800 người. Sau nghỉ Tết nguyên đán, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ 30 tháng 4 và ngày 01/5 các lao động đi làm đảm bảo đúng thời gian. Trong độ tuổi lao động 1.428 người, đã qua đào tạo 1.201 người (trong đó 450 người có bằng cấp chứng chỉ); 6 tháng đầu năm xác nhận 52 hồ sơ xin việc làm của công dân. Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ ổn định, cao điểm vào dịp Tết nguyên đán hàng hóa đều đảm bảo đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhân dân; từ đầu năm đến nay dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt; các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành không kinh doanh hang hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hàng hóa không an toàn thực phẩm; niên yết giá và bán hàng theo giá niên yết, không tự ý tăng giá với mục đích trục lợi. tuy nhiên giá xăng, dầu giao động tăng ảnh hưởng đến chi phí của người dân. Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, đã tổ chức 03 đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kết quả kiểm tra các mặt hàng đều đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất sứ, thời hạn sử dụng ... 6 tháng đầu năm không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm. Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ, tiền lương, phụ cấp đạt 26,2 tỷ đồng, đạt 43,06% kế hoạch, tăng 2,34% so cùng kỳ. 3.5. Công nghiệp: Trên địa bàn xã có 03 cơ quan doanh nghiệp sản xuất, kinh Công ty than Uông Bí, Công ty 91, Cửa hang xăng dầu, sau nghỉ Tết nguyên đán, nghỉ lễ các cơ quan doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất chấp hành các quy định về sản xuất của doanh nghiệp. (số liệu khai thác than, doanh nghiệp báo cáo theo ngành dọc). 4 Các lĩnh vực hoạt động công nghiệp nhỏ lẻ như: Xây dựng, xay sát, sửa chữa xe máy, máy móc nông cụ... Thu nhập đạt 1.310 tr. đồng, đạt 42,35% kế hoạch năm, tăng 2,34% so cùng kỳ. 3.6. Thủy sản: Mặc dù xã không có diệc tích nuôi thủy sản qui mô lớn, nhân dân đã tận dụng những diện tích nhỏ, tự cải tạo thành ao để nuôi các loại cá, vừa để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm an toàn cho gia đình, một phần bán ra thị trường; 6 tháng đầu năm 2022 đạt 29 tr.đồng đạt 60,23% kế hoạch năm, tăng 38,1% so cùng kỳ. * Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm 2023 trong các lĩnh vực đạt 37.479 tr. đồng đạt 42,8%, kế hoạch năm, giảm 0,93% so cùng kỳ 4. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: UBND xã xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, ngay từ đầu năm UBND chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các thôn tập trung chỉ đạo rà soát triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; triển khai thi công 3 công trình đã được thành phố phê duyệt thực hiện trong năm 2023; Phấn đấu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới nâng lên 7/8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Đến nay triển khai thực hiện thi công xong 02 công trình đường giao thông, đang thi công công trình điện chiếu sáng tại 4 thôn dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2023. Triển khai các hộ thực hiện cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; Trong 6 tháng đầu năm 2023 nhân dịp ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm cán bộ, công chức, các thôn đều tổ chức dọn vệ sinh khu cơ quan UBND xã, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm sạch, trong lành, đã thu hút được trên 4.000 lược người tham gia và duy trì tốt ngày chủ nhật xanh. 5. Về quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tham mưu quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn. Tiếp tục triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất đăng ký với thành phố. Triển khai hộ dân có nhu cầu đăng ký cấp đổi lại sổ nhà ở, sổ lâm nghiệp theo quy định; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao. - Về công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo Công an xã, phối hợp với Quân sự xã, Tổ cơ động tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND xã về triển khai công tác quản lý khai thác than, cát, sỏi, rừng, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép. 6 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức đi kiểm tra trên 15 lượt, phối hợp các đơn vị kiểm lâm, ngành than tổ chức kiểm tra 1 lượt/tuần tại các điểm có nguy cơ khai thác than, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép; từ đầu năm đến nay không có xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện tại vị trí tọa độ X 2341696 thuộc khoảnh 3, tiểu khu 54 xã Tân Dân có hiện tượng cải tạo sửa chữa công trinh cũ trong ranh giới rừng phòng hộ, UBND xã đã có thông báo dừng thực hiện cải tạo công trình, găn với đề nghị cơ quan đơn vị lên quan kiểm tra xử lý theo quy định. 6. Về công tác thu chi ngân sách: Sau khi có kế hoạch được giao, UBND xã đã chủ động chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 5 trình tại kỳ họp thứ kỳ họp thứ 8 HĐND xã phê duyệt ngày 28/12/2022. Đồng thời, xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của cơ quan thông qua hội nghị cán bộ công chức năm 2023 được tổ chức vào ngày 29/12/2022. Thực hiện theo các nội dung thu ngân sách đảm bảo kế hoạch giao, phấn đấu thu trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao 10% với tiền 126.000.000đ. Tổng thu 6.598,04 tr. đồng; thu cân đối bổ sung trên 2.200 tr. đồng; thu bổ sung có mục tiêu 3.870 tr. đồng; thu chuyển ngồn 507,78 tr. đồng; thu trên địa bàn 20,16 tr. động, trong đó: Chi cục thuế thu 9,4 triệu đạt 8,7%; xã thu 10,76 tr.đồng đạt 59,8%. Chi ngân sách là 2.957,12 tr. đồng, trong đó: chi thường xuyên 2.337,12tr. đồng đạt 36,36%; chi XDCB 620 tr. đồng đạt 16,19%; các khoản chi đảm bảo đúng theo Luật ngân sách quy định, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các mặt hoạt động của xã. Các chính sách cho cán bộ, công chức được đảm bảo, chi các hoạt động thường xuyên đúng quy định. 7. Văn hóa xã hội: 7.1. Văn hoá thông tin:: Chủ động treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm 113 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; tuyên truyền kỷ niệm 60 ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10/1963 - 30/10/2023 và 60 năm ngày Bác Hồ vầ thăm nhân dân thành phố Hạ Long trên đảo Tuần Châu ngày 23/11/1963 - 23/11/2023 và 30 năm thị xã Hồng Gai trở thành thânhf phố Hạ Long ngày 27/12/1993 - 27/12/2023, tuyên truyền Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028..., dịp Tết nguyên đán 8/8 thôn tổ chức trang trí tại nhà văn hóa thôn, tổ chức đón giao thừa tại nhà văn hóa thôn, đồng thời bố trí lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo không khí vui vẻ đón xuân. UBND xã phối hợp Công đoàn cơ sơ xã tổ chức gặp mặt nữ công đoàn viên trong cơ quan nhân dịp kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1983 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3. 7.2. Giáo dục đào tạo: - Giáo dục đào tạo: được triển khai thực hiện đồng bộ công tác dạy học theo chỉ đạo của ngành giáo dục; tăng cường công tác truyên truyền giáo dục học tập các phong tục, tập quán của người Dao cho con cháu. Ban giám hiệu Trường học triển khai kiểm tra, tổ chức duy trì dọn vệ sinh môi trường. Trường TH&THCS đã tổ chức cho học sinh thi xong học kỳ II năm 2022 - 2023; tổ chức ban giao học sinh về cho Ban chỉ đạo quản lý hoạt động hè xã để quản lý và tổ chức các hoạt động trong dịp hè năm 2023. 7.3. Y tế, Dân số-KHHGĐ: Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân luôn được Trạm Y tế xã duy trì thường xuyên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tổ chức thực hiện tốt công tác khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tổng số khám 6 tháng đầu năm 473. Khám đăng ký nghĩa vụ tuổi 17 là 10 người, Phối hợp BV đa khoa Hạ Long khám đc 38 người; Xét nghiệm phát hiện bệnh lao tiềm ẩn cho 8 người; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã; khám định kỳ phụ nữ có thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em... 6 Duy trì công tác tuyên truyền, tư vấn tại các thôn về công tác DS-KHHGĐ; số sinh là 8 (nam 4, nữ 4), con thứ 3 trở lên 1; số trẻ em sinh ra đều được làm thủ tục đề nghị hưởng các chế độ theo quy định. Số người chết 6 tháng đầu năm là 10 (trong đó: cao tuổi 5, tuổi lao động 5). 7.4. Lao động - Thương binh & Xã hội: luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giữ vững trên địa bàn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân như: Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng, trợ cấp quà tết và các chính sách cho đối tượng người có công và thân nhân của những người có công. Tiếp tục rà soát, bổ sung lập hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đảm bảo việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời. Tiếp nhận và tặng quà: 403 xuất, với tổng giá trị 209.100.000đ: (Quà Trung ương 6 xuất 1.800.000đ; Qùa tỉnh 104 xuất, giá trị 58.000.000đ; 248 xuất, giá trị 132.600.000đ; quà xã 45 xuất, giá trị 16.700.000đ; Mừng thọ cho 23 cụ; tiếp nhận mừng thọ 90 tuổi 01 cụ; 85 tuổi 04 cụ; 80 tuổi 09 cụ; xã mừng thọ tuổi tròn 70 tuổi 2 cụ, tròn 75 tuổi là 7 cụ với tổng kinh phí 16.400.000đ; Triển khai vận động nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đối tượng khó khăn trên địa bàn xã, được UBND thành phố xem xét đã kêu gọi hõ trợ cho 02 hộ gia đình xây mới về nhà ở với mức 60 triệu đồng/ hộ; UBND xã đã triển khai thực hiện các bước theo quy định, 2 hộ khởi công xây dựng vào tháng 6 năm 2023 dự kiến hoàn thành đúng tiến độ thành phố giao 31/8/2023. 8. Về Quốc phòng, an ninh: 8.1. Quốc phòng: Kết quả khám tuyển gọi công dân sắn sàng nhập ngũ 9 công dân (trong đó: 1 công an nghĩa vụ), Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã cử các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên nắm tình hình di biến động của công dân, tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên. Tổ chức đón 9 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ban chỉ huy quân sự đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác năm 2023, kế hoạch phối hợp với Công an và các ban, ngành, đoàn thể trực sắn sàng chiến đấu ngày nghỉ lễ, dịp nghỉ Tết ngyên đán Quý Mão năm 2023, ngày lễ, ngày kỷ niêm trọng đại của đất nước; tổ chức đăng ký tuổi 17 là 10 công dân, công tác huấn luyện dân quân cơ động 28 người với 12 ngày; huấn luyện dân quân tại chỗ 19 người với 7 ngày quân số duy trì đảm bảo trong quá trình huấn luyện. 8.2. An ninh, trật tự: Lực lượng Công an luôn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai cho 100% hộ dân trên địa bàn, ký cam kết thực hiện một số quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thả đèn trời; trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023. Xây dựng kế hoạch phối hợp với quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trực, tuần tra bảo vệ sắn sàng chiến đấu cao điểm dịp Tết nguyên đán Quý Mão, kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/20130 – 03/02/2023, ngày sinh nhật Bác Hồ ngày 19/5, 30 tháng 4 và 01 7 tháng 5..., duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đảm bảo giữ vững địa bàn không có các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh than, cát, đá sỏi, chặt phá rừng trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Thực hiện làm đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”, rà soát cập nhật đảm bảo 100% chỉ tiêu cấp trên giao; kích hoạt định danh điện tư cho 424/936 công dân trên địa bàn; phối hợp đội quản lý hành chính công an thành phố cấp CCCD lưu động cho 10 công dân; tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy năm 2023 với 130 người tham gia. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an xã phối hợp Công an thành phố Hạ Long đã bắt một điểm đánh bài lá ăn tiền với 14 đối tượng, đã bàn giao công an thành phố xử lý theo quy định. Xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông trên địa bàn làm chất 02 người (trong đó 01 công dân địa phương, 1 Công dân Cẩm Phả đã bàn giao côngan thành phố giaie quyết theo quy định). 01 công dân đi làm tại Phường Hùng Thắng phố Hạ Long bị chết do TNGT trên địa bàn phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng tại địa phương. Test nhanh thích hợp que thử chất gây nghiện và phát hiện 3 đối tượng công an xã đã đưa đi trại cai nghiện tập trung theo quy định. 9. Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cƣơng, ý thức phục vụ nhân dân: Ngày từ đầu năm 2023 Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đăng ký với thành phố đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, gắn với rà soát xây dựng kế hoạch bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục giáo dục đạo đức công vụ, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Hàng quý tháng họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức trước ngày 20 hàng tháng, 6 tháng đấu năm 17/17 CBCC đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đứng đầu thực hiện tốt vai trò quản lý thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng niên yết công khai các quy định về thu phi, lệ phí, công khai các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Từ đầu năm 2023 cán bộ, công chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy định của cơ quan, không có đồng chí bị vi phạm dẫn đến kiểm điểm, kỷ luật. 10. Công tác Hộ tịch - Tiếp công dân - Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo: được duy trì tốt Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần; trong những ngày nghỉ lễ, tết được UBND xã phân công lãnh đạo, chuyên môn trực tiếp nhận, giải quyết các việc phát sinh trong ngày nghỉ, do làm tốt công tác giải quyết kịp thời cho công dân, trong 6 đầu năm 2023 không có 8 đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận 02 đơn đề nghị đã được UBND xã tiếp nhận và giao chuyên môn tham gia giải quyết theo quy định. - Công khai TTHC: Việc Niêm yết công khai TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã theo quy định, các thủ tục mới được bổ sung, thay thế luôn được cập nhật thường xuyên; Niêm yết các nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức xã; Niêm yết các mức thu các loại phí được công khai và thường xuyên cập nhật. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã được UBND tỉnh công bố gồm 107 thủ tục, 13 lĩnh vực. + Trang bị cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được trang bị đầy đủ: 6 máy vi tính, 3 máy in, 2 máy scan, 03 điện thoại bàn, máy để công dân tra cứu tài liệu và một số trang thiết bị khác tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gồm 05 người: lãnh đạo trực tiếp chủ tịch UBND xã; 04 công chức thuộc các lĩnh vực: Văn phòng – Thống kê; Tư pháp – Hộ tịch; Địa chính – Xây dựng; Văn hóa –Xã hội. Trình độ chuyên môn: đại học sau đại học 01; đại học 4 người; Trình độ LLCT: 1 cao cấp chính trị. 4 Trung cấp. + Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, hiệu quả. Bố trí thời gian xuống các thôn để kịp thời nắm tình hình và có biên pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc ngay từ thôn; các công trình, dự án thực hiện được triển khai đến người dân biết tham gia thực hiện theo quy định. - Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa từ ngày 06/12/2022 đến hết ngày 30/5/2023: Tổng số TTHC công bố trên DVC là 163 TTHC (trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 122) + Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 310 hồ sơ (Tiếp nhận mới 294, kỳ trước chuyển qua 16); + Tổng số hồ sơ đã giải quyết và trả cho dân là: 306 hồ sơ = 98,7%; giải quyết trước hạn 293=95,7%; đúng hạn 13=4.2%, (Trên cổng thể hiện 01 hồ sơ trả quá hạn nhưng do ở cấp thành) còn 03 hồ sơ chưa giải quyết trong hạn; 01 hồ sơ không giải quyết trả lại công dân do không đủ điều kiện. + Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 1, 2 là 0 hồ sơ. + Tổng số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3,4 trong kỳ là 294 hồ sơ. Công tác giải quyết thủ tục hành chính và tiếp dân: được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không có hồ sơ quá hạn. 11. Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2023: về “Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”; Ủy ban nhân dân xã đã bán sát các chỉ đạo của của Tỉnh, Của thanh phố Ủy ban nhân dân xã xây dựng ban hành kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 03/3/2023 về triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2023, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt giải pháp tư vấn giới thiệu việc làm để nâng cao mức sống của nhân dân, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh vùng đồng 9 bào dân tộc thiểu số, miền núi và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã Tân Dân đến năm 2025. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiên mức sống tốt hơn. 12. Tồn tại, hạn chế: - Việc chấp hành sự chỉ đạo, phân công công việc thực hiện tham mưu rà soát đất nông nghiệp, đất lâm nghiêm trên địa bàn còn chậm; - Việc triển khai thành lập 1 đến 2 doanh nghiệp. - Chăn nuôi gà thương phẩm theo chỉ tiêu thành phố giao đạt 67,86%. - Một số công việc của bộ phận chuyên môn chưa được chủ động, việc phối hợp giải quyết công việc chưa thật sự được nhịp nhàng trong công tác triển khai xây dựng nông thôn mới: như chưa được phân loại rác thải tai nguồn, thùng đựng phân loại rác thải, các thôn có lúc, có việc chưa nghiêm túc triển khai như: duy trì ngày chủ nhật xanh. VI. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 1. Về phát triển kinh tế: - Sản xuất nông nghiệp: phấn đấu thu nhập vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 56,67% kế hoạch năm). - Chăn nuôi: phấn đấu thu nhập đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 46,56% kế hoạch năm). - Thủy sản: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 45,63% kế hoạch năm). - Lâm nghiệp: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra (6 tháng đầu năm đạt 29,48% kế hoạch). Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tập trung làm tốt công tác rà soát đất nông nghiệp, lâm nghiệp IIA, đất xã quản lý, Phối hợp Ban quản lý Hồ Yên Lập quản lý tốt rừng phòng hộ trên địa bàn - Thương mại, dịch vụ - việc làm: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra (6 tháng đầu năm đạt 43,06% kế hoạch. - Giá trị công nghiệp (tính trong hoạt động công nghiệp nhỏ): phấn đấu đạt 6 tháng đầu năm đạt 42,35% kế hoạch. - Thủy sản: phấn đấu đạt 6 tháng đầu năm đạt 60,32% kế hoạch. 2. Ngân sách: thu trên địa bàn vượt trên 10% kế hoạch thành phố giao (6 tháng đầu năm thu ngân sách: Chi cục thuế thu 9.400.000 đ/108.000.000đ đạt 8,7%; xã thu 10.760/18.000.000 đạt 59,8% kế hoạch; 3. Phòng chống dịch bệnh Covid-19: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế xã hội. 4. Về văn hoá - xã hội: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, TDTT; giữ vững địa bàn khôngc có hộ nghèo, hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3; tư vấn giới thiệu việc làm mới trên 70 lao động (6 tháng đầu năm xác nhận 52 hồ sơ giải quyết việc làm) ; Tỷ lệ lao động 10 qua đào tạo đạt 75% tổng số lao động xã hội, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 74%. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở (THCS) mức độ 3; Duy trì tỷ lệ bao phù bảo hiểm y tế 98,5%. Duy trì xã không có hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa trên 90%, 8/8 thôn duy trì đạt thôn văn hóa cấp huyện; Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%, giảm thiểu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. - Các chi tiêu về môi trường: Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 77,78% và nâng cao chất lượng rừng; Duy trì sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; Duy trì thu gom xử lý rác thải Y tế đạt 100%, thu gom rác thải, vận chuyển đi xử lý 97,5% trên trục chính các thôn, duy trì lao động dọn vệ sinh ngày chủ nhật xanh; 5. Chƣơng trình xây dựng nông thôn mới: - Tập trung tiếp tục chỉ đạo thực hiện thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trìn đường điện chiếu sáng tại 4 thôn (Đất Đỏ, Bằng Anh, Đồng Mùng, Khe Cát), hoàn thiện cáo hồ sơ giải ngân, quyết toán kip thời 3 công trình đã được thành phố phê duyệt thực hiện năm 2023. - Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát lập bổ sung báo cáo trình UBND thành phố về nhu cầu xây dựng, đề xuất cấp vốn bổ sung xây dựng mới (nếu có); thực hiện công tác giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra. - Tiếp chỉ đạo, vận đông nhân dân duy trì thực hiện tốt các chỉ tiêu nông thôn mới, phấn đấu 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 6. Cải cách hành chính: Tiếp tục phát huy tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu có), tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân biết thực hiện. 7. Công tác quản lý tài nguyên và môi trƣờng - Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra phản hiện xử lý nghiêm các trưởng hợp vị phạm về tài nguyên, khoáng sản. - Tập trung phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố tiếp tục triển khai cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. 8. Quốc phòng - an ninh: - Thực hiện tốt đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 đạt 100%, thực hiện tốt công tác huấn luyện, tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao; giữ vững anh ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. - Công tác PCTN-TKCN: Tập trung chỉ đạo tổ chức kịch bản huấn luyện phòng chống thiên tai; làm tốt công tác cập nhập kịp thời thiệt hại do thiên tai gây nên, lập hồ sơ báo cáo thành phố, tổ chức khắn phục hậu quả thiệt hại (nếu có). 9. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: về “Nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân”; 11 10. Đề nghị UBMTTQ, ngành, đoàn thể : Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 xã Tân Dân./

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 165