BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Kế hoạch số 373/KH - UBND , ngày 31/12/2021 của UBND Thành phố về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gắn với chủ đề công tác năm 2022 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch Covid -19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triên nguồn nhân lực chất lượng cao"; Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 25/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của Hội đồng nhân dân xã về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND xã về phát tiển kinh tế - xã hội năm 2022; UBND xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, cụ thể như sau:

I. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Tân Dân nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nghị quyết Đảng ủy, Hội đồng nhân dân về triển khai phương hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2022; trên cơ sở các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy xã.

UBND xã Tân Dân năm 2022 ban hành trên 400 văn bản các loại như: 48 Kế hoạch, 363 quyết định, 02 chương trình, Thông báo 42, Tờ trình 08… về phòng chống dịch Covid-19 gắn với triển khai thực hiện các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân, giảm nghèo bền vững, công tác quản lý bảo về tài nguyên, khóang sản, công tác quốc phòng địa phương, an ninh trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 -2025, Chương trình xây dựng Nông thôn mới;

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

UBND xã luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long và Đảng ủy xã, thường xuyên cập nhật theo dõi tình hình dịch bệng trên thế giới, trong nước tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, luôn được người dân chấp hành phối hợp thực hiện tốt công tác chống dịch và thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”, thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi và tiêm bổ sung cho độ tuổi từ 12 đến trở lên, trên địa bàn xã hiện có 9 trường hợp F0 thực hiện điều trị theo quy định, sức khỏe bình thường.

Chi trả hỗ trợ cho các trường hợp F0, F1 được hưởng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long với số tiền là 217.000.000đ.

3. Sản xuất Nông – Lâm – ngư nghiệp:

3.1. Nông nghiệp: Tổng diện tích trồng trọt vụ xuân là 93/114,5 ha, đạt 81,22% so cùng kỳ. Trong đó:

+ Lúa gieo trồng vụ xuân 48 ha đạt 100% so cùng kỳ;

+ Ngô 20/33 ha, đạt 66% so cùng kỳ.

+ Rau, củ, quả... các loại 25/33,5 ha, đạt 74,63% so cùng kỳ.

Nhìn chung, thời tiết, khí hậu thờ gian rét đậm, rét hại đậm, rét hại từ ngày 19 đến 22/02/2022 đã ảnh hưởng đến trên 10,8 ha diện tích lúa đã gieo cấy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Dân tại các thôn (Thôn Đất Đỏ: 1,5 ha; thôn Khe Đồng: 1,0 ha; thôn Khe Mực:3,8 ha; thôn Bằng Anh: 1,5 ha; thôn Đồng Mùng: 3 ha). Hộ dân phải gieo ma lại 70% để đảm bảo phục vu sản xuất vụ xuân;

Thu nhập: Lúa đạt 42 tạ/ha tăng 1,0 tạ/ha, quy đổi: 1,900 tr.đồng; ngô đạt 26 tạ/ha, quy đổi: 520 tr.đồng; Thu nhập từ dứa, dưa, rau, củ, quả, cây trồng khác... đạt 1.080 tr.đồng.

Tuy nhiên trên địa bàn diện tích giảm như trồng ngô, cây củ, quả, hoa màu; do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hộ chủ yếu trồng tự cung tự cấp; giá cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao tác động đến sản xuất trên địa bàn.

UBND xã chỉ đạo chuyên môn làm tốt công tác quản lý, giám sát các cơ sở kinh doanh, cung ứng giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, phát hiện có hanh vi vi phạm báo cáo UBND xã chỉ đạo xử lý theo quy định. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Hội Nông dân, kiểm tra, đồng thời triển khai các hộ gia đình đăng ký thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, như dược liệu thuốc nam, chăn nuôi, trồng hoa màu... đảm bảo sinh trưởng và thu hoạch có hiệu quả, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, mô hình mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Thu nhập từ nông nghiệp: lúa, rau, củ quả... 3.500 tr. đồng, đạt 47,8% kế hoạch, tăng 4,2% so cùng kỳ.

3.2. Chăn nuôi: triển khai thực hiện tốt phòng chống rét, dịch, tiêm phòng định kỳ cho đàn gia súc, gia cầm; đợt rét đậm. Rét hại đã làm chết 01 con trâu; Chăn nuôi được cấp ủy, chính quyền quan tậm chỉ đạo, nhân dân tiếp tục duy trì chăn nuôi Nhím trên 42 con, Trâu 125; Bò 42 con; Dê trên 35 con, gia cầm trên 18.000 con, Ong mật trên 200 đàn; lợn trên 150 con; 6 tháng đàu năm xuất chuồng gia cầm trên 8 tấn gia cầm, 4,2 tấn gia súc, trứng gia cầm bán ra thị trường trên 15.000 quả; mật ong trên 380 lít.

Thu nhập từ chăn nuôi đạt 1.310 tr. đồng đạt 43,67% kế hoạch, giảm 3,04% so cùng kỳ.

3.3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo nhân dân chăm sóc vườn rừng, kịp thời trồng những diện tích đã khai thác. Tổng diện tích trồng mới khoảng 70 ha tăng 25% so cùng kỳ. Khai thác gỗ keo, rừng trồng khoảng 4.900 tấn tăng 25% so cùng kỳ. Tổ chức ra quân trồng cây đầu xuân đời đời nhớ ơn Bác Hồ Vĩ đại vào ngày 10/02/2022 với diện tích 1 ha, trồng 3.300 cây, với 55 người tham gia. Ngoài ra trên địa bàn xã có 3 thôn và trường tiểu học và trung học cơ sở đã trồng 160 cây lát và giổi (lát 50 cây, giổi 110 cây); năm 2022 đã có 7 hộ tham gia trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa theo Nghị

quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn xã Tân Dân với 10,5ha (trồng cây Quế và cây Dổi...); tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng.

Thu nhập từ khai thác gỗ vườn trồng, lâm sản phục thu nhập ước đạt 6.120 tr.đồng, đạt 72% kế hoạch, tăng 125,8% so cùng kỳ.

3.4. Kinh doanh dich vụ, việc làm:

- Các ngành dịch vụ được duy trì và phát triển; lực lượng lao động, công chức, viên chức sự nghiệp trong các lĩnh vực trên 800 người. Sau nghỉ Tết nguyên đán các lao động đi làm đảm bảo đúng thời gian. Trong độ tuổi lao động 1.428 người, đã qua đào tạo 1.201 người (trong đó 450 người có bằng cấp chứng chỉ)

Tình hình thị trường hàng hoá, dịch vụ, giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ ổn định, cao điểm vào dịp Tết nguyên đán hàng hóa đều đảm bảo đầy đủ các mặt hàng phục vụ nhân dân; từ đầu năm đến nay dịch bệnh Covid-19 nằm trong kiểm soát; các hộ kinh doanh trên địa bàn chấp hành không kinh doanh hang hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa không bảo đảm chất lượng và hàng hóa không an toàn thực phẩm; xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa có khả năng mất cân đối cung cầu trong thời gian diễn ra dịch bệnh, niên yết giá và bán hàng theo giá niên yết, không tự ý tăng giá với mục đích trục lợi. tuy nhiên giá xăng, dầu tăng tắc động đến chi phí của người dân.

Tổ kiểm tra an toàn thực phẩm, đã tổ chức 03 đợt kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kết quả kiểm tra các mặt hàng đều đảm bảo yêu cầu về nguồn gốc xuất sứ, thời hạn sử dụng ... Trên địa bàn không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm.

Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ, tiền lương, phụ cấp đạt 25,6 tỷ đồng, đạt 46,7% kế hoạch, tăng 10,3% so cùng kỳ.

3.5. Công nghiệp: Trên địa bàn xã có 03 cơ quan doanh nghiệp sản xuất, kinh Công ty than Uông Bí, Công ty 91, Cửa hang xăng dầu, sau nghỉ Tết nguyên đán các cơ quan doanh nghiệp đã trở lại hoạt động sản xuất chấp hành các quy định về phòng chống dịch. (số liệu khai thác than, doanh nghiệp báo cáo theo ngành dọc).

Các lĩnh vực hoạt động công nghiệp nhỏ lẻ như: Xây dựng, xay sát, sửa chữa xe máy, máy móc nông cụ... Thu nhập đạt 1.280 tr. đồng, đạt 49,2% kế hoạch năm, tăng 38,4% so cùng kỳ.

3.6. Thủy sản: Mặc dù xã không có diệc tích nuôi thủy sản qui mô lớn, nhân dân đã tận dụng những diện tích nhỏ, tự cải tạo thành ao để nuôi các loại cá, vừa để phục vụ cho nhu cầu thực phẩm an toàn cho gia đình, một phần bán ra thị trường; 6 thang đầu năm 2022 đạt 21 tr.đồng, đạt 44,7 % kế hoạch năm, tăng 10,53% so cùng kỳ.

* Tổng thu nhập 6 tháng đầu năm 2022 trong các lĩnh vực đạt 37.831 tr. đồng đạt 48.9 % kế hoạch năm, tăng 19,85% so cùng kỳ.

4. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

UBND xã xây dựng ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Ủy ban nhân dân xã họp triển khai từ xã đến

thôn và nhân dân biết thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu 02 thôn đạt thôn nông thôn mới nâng lên 6/8 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, triển khai người dân đăng ký, thực hiện 11 công trình trên địa bàn xã (tuyến đường giao thông 1, thủy lợi 7, sửa chữa nhà văn hóa thôn 3); 6 tháng đầu năm thực hiện hoàn thành 9/11 công trình, 02 công trình hoàn thành trên 70% (giao thông 01 công trình 448.062.000 đồng; thủy lơi: 07 công trình 2.706.101.000 đồng; Văn hóa : 03 công trình, bố trí: 2.174.259.000 đồng).

Triển khai các hộ thực hiện cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục phát triển hỗ trợ sản xuất theo Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trên địa bàn xã Tân Dân với hiện nay đã trồng được 7,5ha (trồng cây Quế và cây Dổi, cây Thông...)

6 tháng đầu năm 2022 nhân dịp ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm cán bộ, công chức, thôn đều tổ chức dọn vệ sinh khu cơ quan UBND xã, nhà văn hóa thôn, đường làng, ngõ xóm sạch, trong lành, đã thu hút được trên 3.000 lược người tham gia và duy trì tốt ngày chủ nhật xanh.

5. Về quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên khoáng sản:

UBND xã chỉ đạo bộ phận chuyên môn, tham mưu xây dựng kế hoạch về công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch cấp giấy chứng nhận QSD đất đăng ký với thành phố; tiếp nhận 5 hồ sơ trình xét quyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình hội đồng xét duyệt trình cấp có thẩm quyền quyết định.

- Về công tác quản lý bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản: UBND xã chỉ đạo Công an xã, phối hợp với Quan sự xã, Tổ cơ động tham mưu xây dựng kế hoạch của UBND xã về triển khai công tác quản lý khai thác than, cát, sỏi, rừng, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép. 6 tháng đầu năm 2022 đã tổ chức đi kiểm tra trên 10 lượt, phối hợp các đơn vị kiểm lâm, ngành than tổ chức kiểm tra 1 lượt/tuần tại các điểm có nguy cơ khai thác than, phát lấn chiếm rừng trồng cây trái phép; từ đầu năm đến nay không có xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn.

- Tiếp tục triển khai hộ dân có nhu cấu đăng ký cấp đổi lại sổ nhà ở, sổ lâm nghiệp theo quy định; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

6. Về công tác thu chi ngân sách:

Sau khi có kế hoạch được giao, UBND xã đã chủ động chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xây dựng kế hoạch, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã phê duyệt ngày 24/12/2021. Đồng thời, xây dựng Quy chế chỉ tiêu nội bộ của cơ quan thông qua hội nghị cán bộ công chức năm 2022 được tổ chức vào ngày 31/12/2021. Thực hiện theo các nội dung thu ngân sách đảm bảo kế hoạch giao, phấn đấu thu trên địa bàn vượt dự toán thành phố giao 8% với tiền 76.000.000đ.

Tổng thu đạt 2.997.159.970đ đạt 46,82%; thu cân đối bổ sung trên 2.635.833.500 đ; thu có mục tiêu 323.478.000 đ; thu trên địa bàn 37.848.470đ trong đó: xã thu 16.720.000 đạt 72,1% kế hoạch; thành phố 21.128.470đ đạt 19% kế hoach

Chi ngân sách là 2.505.682.188đ đạt 39,1%, chi đảm bảo đúng theo Luật ngân sách quy định, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt các mặt hoạt động của xã.

Các chính sách cho cán bộ, công chức được đảm bảo, chi các hoạt động thường xuyên đúng quy định.

7. Văn hóa xã hội:

7.1. Văn hoá thông tin:: Chủ động treo băng zôn khẩu hiệu tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 67 năm ngày thầy thuốc Việt Nam, kỷ niệm 112 năm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; tuyên truyền Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022 - 2027, bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025..., dịp Tết nguyên đán 8/8 thôn tổ chức trang trí tại nhà văn hóa thôn, tổ chức đón giao thừa tại nhà văn hóa thôn chủ yếu các cán bộ và lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự, những đảm bảo không khí vui vẻ đón xuân. Công đoàn cơ sơ tổ chức gặp mặt nữ công đoàn viên trong cơ quan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

7.2. Giáo dục đào tạo: được triển khai thực hiện đồng bộ phù hợp với từng thời điểm diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cho học sinh đến trường, học trực tuyến tại nhà để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND xã lập Ban chỉ đạo quản lý giáo dục thanh thiếu nhi ngày 28/5/2022 học sinh về nghỉ hè gắn với tổ chức khai mạc hoạt động hè năm 2022; tăng cường công tác truyên truyền giáo dục học tập các phong tục, tập quán của người Dao cho con cháu. Ban giám hiệu Trường học triển khai kiểm tra, tổ chức dọn vệ sinh các cơ sở vật chất để phục vụ cho năm học 2022 -2023.

7.3. Y tế, Dân số-KHHGĐ: Công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân luôn được Trạm Y tế xã duy trì thường xuyên, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư, tổ chức thực hiện tốt công tác triển khai khám chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; phối hợp với các ngành, đoàn thể, các thôn thực hiện tốt công tác kiểm tra dịch tế, quản lý, cách lý trường hợp F1, F0 trên địa bàn xã đảm bảo đúng theo chỉ đạo của thành phố, cơ quan chuyên môn, khám định kỳ phụ nữ có thai, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em.

Duy trì công tác tuyên truyền, tư vấn tại các thôn về công tác DS-KHHGĐ; số sinh là 7 (nam 7, nữ 0), con thứ 3 trở lên 1; số trẻ em sinh ra đều được làm thủ tục đề nghị hưởng các chế độ theo quy định. Trong 6 tháng số người chết là 4 đều là người cao tuổi.

7.4. Lao động - Thương binh & Xã hội: luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, giữ vững trên địa bàn không có hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và đời sống nhân dân như: Thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho người có công với cách mạng, trợ cấp quà tết và các chính sách cho đối tượng người có công và thân nhân của những người có công. Tiếp tục rà soát, bổ sung, vận động hộ gia đình người có công với cách mạng đẩy nhanh tiến độ xây mới và sửa chữa nhà ở trên địa bàn xã. tổ chức

rà soát, lập hồ sơ cho các đối tượng được hưởng chính sách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đảm bảo việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng kịp thời. Tiếp nhận và tặng quà nhân dịp tết, ngày 01/6 và các ngày lễ... với tổng 174 xuất, với tổng giá trị 122.950.000đ: (Quà Trung ương 6 xuất 1.800.000đ; Qùa tỉnh 33 xuất, giá trị 29.000.000đ; Quà Thành phố Hạ Long 98 xuất, giá trị 77.250.000đ; quà xã 36 xuất, giá trị 14.400.000đ;

Trên địa bàn xã có 27 khuyết tật, gồm: (khuyết tật đặc biệt nặng là 7 trong đó trẻ em 2, cao tuổi 3; khuyết tật nặng 9 trong đó cao tuổi 1, trẻ em 7

Mừng thọ cho 25 cụ; tiếp nhận mừng thọ 90 tuổi 03 cụ; 85 tuổi 01 cụ; 80 tuổi 07 cụ; xã mừng thọ tuổi tròn 70 tuổi 8 cụ, tròn 75 tuổi là 6 cụ với tổng kinh phí 19.590.000đ

8. Về Quốc phòng, an ninh:

8.1. Quốc phòng: Kết quả khám tuyển gọi công dân sắn sàng nhập ngũ 13 người đảm bảo sức khỏe, phát lệnh gọi nhập ngũ chính thức 9 công dân (trong đó: 1 công an nghĩa vụ), 01 công dân dự phòng, Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ xã cử các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thường xuyên nắm tình hình di biến động của công dân, tổ chức gặp mặt tân binh trước khi lên. Tổ chức đón 8 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. Ban chỉ huy quân sự đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác năm 2022, kế hoạch phối hợp với Công an và các ban, ngành, đoàn thể trực sắn sàng chiến đấu ngày nghỉ lễ, dịp nghỉ Tết ngyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày giải phóng Mien Nam thống nhất đất nước ngày 30/4 và 01/5; tổ chức đăng ký tuổi 17 là 19/19 công dân, công tác huấn luyện dân quân tự vệ có 46 người tham gia tập luyện 12 ngày, tham gia bắt đạn thật 20 người, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó: 30 % đạt loại giỏi; lập danh sách 6 đồng chí thuộc đối tượng 4 đi tham gia tập huấn kiến thức quốc phòng và an ninh.

8.2. An ninh, trật tự: Lực lượng Công an luôn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai cho 100% hộ dân trên địa bàn, ký cam kết thực hiện một số quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, thả đèn trời; trật tự an toàn giao thông và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch thực hiện Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022. Xây dựng kế hoạch phối hợp với quân sự và các ban, ngành, đoàn thể trực, tuần tra bảo vệ sắn sàng chiến đấu cao điểm dịp Tết nguyên đán, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/20130 – 03/02/2022, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, ngày sinh nhật Bác Hồ ngày 19/5, 30 tháng 4 và 01 tháng 5..., duy trì địa bàn ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không có trường hợp gây mất trật tự an toàn xã hội do say rượu. Đảm bảo giữ vững địa bàn không có các hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh than, cát, đá sỏi, chặt phá rừng trái phép.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 , triển khai thực hiện làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp được 1.556. Tiếp nhận 2 tin báo: (1) về trường hợp tử vong do điện giật, nạn nhân là ông Triệu Tài Lâm, sinh năm 1942, trú tại thôn Hang Trăn, xã Tân Dân, TP. Hạ Long đã bàn giao cho đội ĐTTH thụ lý giải quyết. (2) về hành vi có dấu hiệu của tội phạm đối tượng có hành vi dâm ô đối với con gái ruột, đã bàn giao vụ việc cho

công an thành phố thụ lý giải quyết. xử lý vi phạm 7 đối tượng thu nộp ngân sách 6.200.000 (5 trường hợp vi phạm cư trú, 02 trường hợp gây mất trật tự).

9. Về nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân:

Ngày từ đầu năm 2022 Ủy ban nhân dân xã lập danh sách đăng ký với thành

phố đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã, gắn với rà soát xây dựng kế hoạch bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Tiếp tục giáo dục đạo đức công vụ, nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, công chức; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Hàng quý họp đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức trước ngày 20 vào tháng cuối quý, 6 tháng đấu năm 17/17 CBCC đều xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Người đứng đầu thực hiện tốt vai trò quản lý thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức. Xây dựng niên yết công khai các quy định về thu phi, lệ phí, công khai các khoản thu, chi do nhân dân đóng góp thực hiện các công trình, dự án theo quy định. Từ đầu năm 2022 cán bộ, công chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy định của cơ quan, không có đồng chí bị vi phạm dẫn đến kiểm điểm, kỷ luật.

10. Công tác Hộ tịch - Tiếp công dân

- Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo: được duy trì tốt Công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hằng tuần; trong những ngày nghỉ lễ, tết được UBND xã phân công lãnh đạo, chuyên môn trực tiếp nhận, giải quyết các việc phát sinh trong ngày nghỉ, do làm tốt công tác giải quyết kịp thời cho công dân, trong 6 đầu năm 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tiếp nhận 04 đơn đề nghị đã được UBND xã tiếp nhận và giao chuyên môn tham gia giải quyết theo quy định.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã: Việc Niêm yết công khai 149 TTHC tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại, trong đó 120 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, 29 TTHC liên thông, 100% TTHC được công khai trên cổng thông tin điện tử Dịch vụ công của xã.

Kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: Tổng số TTHC tiếp nhận ở cấp xã là 149, thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã là 120 TTCH, trong đó liên thông cùng cấp là 0, liên thông 2 cấp 10 TTHC, liên thông 3 cấp 19 TTHC.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa từ ngày 15/12/2021 đến hết ngày 5/06/2022:

+ Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 1.601 hồ sơ (Tổng số hồ sơ đã giải quyết và trả cho dân là: 1.590 hồ sơ = 99,3%; giải quyết trước hạn 1.549 =97,4%; đúng hạn 41 hồ sơ= 2,5%, (Trên cổng báo chậm 33 hồ sơ nhưng trên thực tế thì không có hồ sơ nào trả quá hạn, UBND xã đã có BC số:11/BC-UBND ngày 14/02/2022 về việc BC giải trình về hồ sơ quá hạn trên CQĐT); BC số:58/BC-UBND ngày28/04/2022 về việc chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo chỉ đạo của UBND tỉnh) còn 8 hồ sơ chưa giải quyết quá hạn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, có 01 hồ sơ bổ sung. (Trong đó hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả ở mức độ 3,4 là 120 hồ sơ.)

+ UBND xã chưa có hồ sơ nào tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

11. Kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2022: về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

- Về nội dung: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 , Ủy ban nhân dân xã đã bán sát các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, Của thanh phố thực hiện có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, gắn với triển khai thực hiện phát triển kinh tế - xã hội; tiêu biểu kiểm sát tốt dịch bệnh, triển khai tiêm vắc xin cho độ tuổi từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, triển khai tiêm cho các trường hợp đủ điều kiện tiêm nhưng chưa tiêm đã đi tiêm; hiện tiêm mui 1 là 1.708, mũi 2 là 1.706, mũi 3 là 1662, tiếp tục bán sát chỉ đạo vắc xin theo quy định của cấp có thẩm quyền.

- Về nội dung: giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Ủy ban nhân dân xã xây dựng ban hành trên 400 văn bản các loại thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, gắn với triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác an sinh xã hội, triển khai bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025; tiếp tục được các cấp Đảng, chính quyền quan tâm tổ chức thăm hỏi tặng qua, triển khai các chính sách hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, quan tâm đến công tác giáo dục, chăm lo sức khỏe nhân dân, nhất là duy trì tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề chất lượng cao.

12. Tồn tại, hạn chế:

- Việc chấp hành sự chỉ đạo, phân công công việc thực rà soát đất nông nghiệp, đất lâm nghiêm trên địa bàn còn chậm;

- Việc triển khai bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2025 khâu chuẩn bị chưa được thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện.

- Một số công việc của bộ phận chuyên môn chưa được chủ động, việc phối hợp giải quyết công việc chưa thật sự được nhịp nhàng trong công tác triển khai xây dựng nông thôn mới: như xây dựng biển ngõ, số nhà... các thôn có lúc, có việc chưa nghiêm túc triển khai như: duy trì ngày chủ nhật xanh, .

VI. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Về phát triển kinh tế:

- Sản xuất nông nghiệp: phấn đấu thu nhập vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 47,8% kế hoạch năm).

- Chăn nuôi: phấn đấu thu nhập đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 43,67% kế hoạch năm).

- Thủy sản: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra (6 tháng đầu năm đạt 45,63% kế hoạch năm).

- Lâm nghiệp: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra (6 tháng đầu năm đạt 72% kế hoạch). Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tập trung làm tốt công tác rà soát đất nông nghiệp, lâm nghiệp IIA, đất xã quản lý, Phối hợp Ban quản lý Hồ Yên Lập quản lý tốt rừng phòng hộ trên địa bàn

- Thương mại, dịch vụ - việc làm: phấn đấu thu nhập đạt chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra (6 tháng đầu năm đạt 46,7% kế hoạch.

- Giá trị công nghiệp (tính trong hoạt động công nghiệp nhỏ): phấn đấu đạt 6 tháng đầu năm đạt 49,2% kế hoạch.

- Thủy sản: phấn đấu đạt 6 tháng đầu năm đạt 44,7% kế hoạch.

2. Ngân sách: thu trên địa bàn vượt trên 10% kế hoạch thành phố giao (6 tháng đầu năm thu ngân sách: xã thu 16.720.000 đạt 72,1% kế hoạch; thành phố 21.128.470đ đạt 19% kế hoach.

3. Phòng chống dịch bệnh Covid-19:

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, gắn với phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao nhất tiêm vắc xin Covid-19.

4. Về văn hoá - xã hội:

Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, TDTT; giữ vững địa bàn khôngc ó hộ nhèo, hộ cận nghèo; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 2,0%; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi duy dinh dưỡng dưới 9%; giữ vững Trường Mầm Non và Trường TH&THCS đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục triển khai học tập công đồng, gia đình học tập, dòng họ học tập; giữ vưng y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; phất đấu trên 90% gia đình đạt gia đình văn hóa; tăng cường tuyên truyền giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc (Dao). Chủ động triển khai chính sách bảo hiểm y tế để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe.

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Tập trung tiếp tục chỉ đạo thực hiện thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 11 công trình đã được thfnh phố phê duyệt thực hiện năm 2022.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra , rà soát lập bổ sung báo cáo trình UBND thành phố về nhu cầu xây dựng, đề xuất cấp vốn bổ sung xây dựng mới (nếu có); thực hiện công tác giải ngân đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Tiếp chỉ đạo, vận đông nhân dân duy trì thực hiện tốt các chỉ tiêu nông thôn mới, phấn đấu 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

6. Cải cách hành chính:

Tiếp tục phát huy tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo (nêu có), tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân biết thực hiện.

7. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra phản hiện xử lý nghiêm các trưởng hợp vị phạm về tài nguyên, khoáng sản.

- Tập trung phối hợp với các phòng ban chuyên môn thành phố tiếp tục triển khai cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn xã, đảm bảo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

8. Quốc phòng - an ninh:

- Công tác PCTN-TKCN: Tập trung chỉ đạo tổ chức kịch bản huấn luyện phòng chống thiên tai; làm tốt công tác cập nhập kịp thời thiệt hại do thiên tai gây nên, lập hồ sơ báo cáo thành phố, tổ chức khắn phục hậu quả thiệt hại (nếu có).

- Công tác quốc phòng được đảm bảo; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

9. Triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021: về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; giữ vững đà tăng trưởng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao”.

10. Phối hợp UBMTTQ, ngành, đoàn thể : tham mưu Đảng ủy xã triển khai thực hiện thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 xã Tân Dân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13