UBND xã Tân Dân tổ chức trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 08-NQ/BCH ngày 25/11/221 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã về việc trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337/NQ_HĐND ngày 24/3/2022 của HĐND tỉnh và trồng các loại cây Lim, Giổi, Lát theo Nghị quyết 08-NQ/BCH ngày 25/11/221 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Sáng ngày 10/9/2022 UBND xã tổ chức trồng cây gỗ lớn (cây Giổi) theo Nghị quyết 08-NQ/BCH ngày 25/11/221 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trên các diện tích đất rừng do xã quản lý.

Thực hiện kế hoạch số: 03/KH-UBND ngày 13/01/2022 của UBND xã về việc trồng cây gỗ lớn theo Nghị quyết 337/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 của HĐND tỉnh và trồng các loại cây Lim, Giổi, Lát theo Nghị quyết 08-NQ/BCH ngày 25/11/221 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh 
Sáng ngày 10/9/2022 UBND xã tổ chức trồng cây gỗ lớn ( cây Giổi)  theo Nghị quyết 08-NQ/BCH ngày 25/11/221 của BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trên các diện tích đất rừng do xã quản lý.

Tổng diện tích trồng 02 ha, thành phần huy động 72 người gồm (cán bộ, công chức, công đoàn viên, Đoàn thanh niên và lãnh đạo các thôn.

 ## Triệu Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1494