THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

THÔNG BÁO 

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 30/01/2023 đến 05/02/2023)

Ngày 30/01 (Thứ 2) Thường trực UBND xã: - Sáng: Dự hội nghị trực tuyến thành ủy Hạ Long - Chiều : Chủ tịch chủ trì giao ban định kỳ hàng tuân UBND xã

Ngày 31/01

(Thứ 3) - Thường trực UBND xã: + Sáng: Hội nghị giao ban cơ quan, + Chiều: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 01/02

(Thứ 4) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan ; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân sau Tết nguyễn đán

Ngày 02/02

(Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần + Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 03/02

(Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

Ngày 04/02

(Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND; + Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 05/02

(Chủ nhật) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1499