THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 19/12/2022 đến 25/12/2022)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 19/12/2022 đến 25/12/2022)

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 19/12/2022 đến 25/12/2022)

Ngày 19/12 (Thứ 2) - Thường trực UBND xã: +: Chủ tịch dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 + Phó Chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan

Ngày 20/12

(Thứ 3) - Thường trực UBND xã: +: Chủ tịch dự kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 + Phó Chủ tịch UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan

Ngày 21/12

(Thứ 4) - Thường trực UBND xã: + Sáng họp xét đánh giá thi đua xếp loại CBCC năm 2022: + Chiều: Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

Ngày 22/12

(Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần + Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 23/12

(Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân

Ngày 24/12

(Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND; + Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 25/12

(Chủ nhật) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1489