THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 09/01/2023 đến 15/01/2023)

Ngày 09/01 (Thứ 2) Thường trực UBND xã: - Sáng : (1) Chủ tịch dự hội nghị trực tuyến Thành ủy về công tác tiếp công dân ; (2) Phó Chủ tịch dự hội nghị Công an xã về tổng kết công tác an ninh năm 2023 - Chiều : Trực giải quyết công việc tại cơ quan

Ngày 10/01

(Thứ 3) - Thường trực UBND xã: + Sáng: Hội nghị giao ban cơ quan, kết hợp xét đánh giá công tác thi đua năm 2023 + Chiều: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 11/01

(Thứ 4) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 12/01

(Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần + Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 13/01

(Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân trước dịp Tết nguyễn đán

Ngày 14/01

(Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND; + Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 15/01

(Chủ nhật) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 19