THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 06/02/2023 đến 12/02/2023)

 

 

Ngày 06/02 (Thứ 2) Thường trực UBND xã: - Sáng: Thường trực tổ chức giao nhận Tân binh tại Quảng trường 30 tháng 10 thành phố Hạ Long - Chiều : Họp trực tuyến thành phố nghe báo cáo thực hiện khắc phục sạt lở do bão số 3 năm 2022 ; Chủ tịch UBND xã dự họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố ;

Ngày 07/02

(Thứ 3) - Thường trực UBND xã: + Sáng: Hội nghị giao ban cơ quan, + Chiều: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 08/02

(Thứ 4) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

Ngày 09/02

(Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần + Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 10/02

(Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân

Ngày 11/02

(Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND; + Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 12/02

(Chủ nhật) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

 

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1499