THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 02/01/2023 đến 08/01/2023)

THÔNG BÁO Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 02/01/2023 đến 08/01/2023)

Ngày 02/01 (Thứ 2) Thường trực UBND xã: Trực nghỉ lễ Tết Dương lịch

Ngày 03/01

(Thứ 3) - Thường trực UBND xã: + Sáng: họp đánh giá công tác thi đua năm 2023 + Chiều: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 04/01

(Thứ 4) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 05/01

(Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần + Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 06/01

(Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân trước dịp Tết nguyễn đán

Ngày 07/01

(Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó chủ tịch UBND; + Chuyên môn VP trực: Triệu Đức Hùng

Ngày 08/01

(Chủ nhật) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Hồ Ngọc Thủy Chủ tịch UBND; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

 

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 1490