Sơ kết 3 năm thực hiện NQ số 19-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy, 2 năm rưỡi thực hiện CT số 26-CT/TU của BTV Thành ủy, gắn với việc thực hiện NQ số 337 của HĐND Tỉnh. 2 năm thực hiện phong trào thi đua "Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi" giai đoạn 2020-2022

Thực hiện công văn số 1408-CV/TU ngày 14/11/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc sơ kết 3 năm thực hiện NQ 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của BTV Tỉnh ủy; 2 năm rưỡi thực hiện CT 26-CT/TU ngày 15/6/2020 của BTV Thành ủy Hạ Long, gắn với thực hiện NQ 337 của HĐND Tỉnh; Kế hoạch 270-KH/HND ngày 21/8/2022 của Hội Nông dân thành phố Hạ Long về việc tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Hội nông dân sản xuất, kinh giỏi" các cấp giai đoạn 2020-2022.

Chiều ngày 22/11/2022 Đảng ủy xã Tân Dân, Hội Nông dân xã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện NQ 19-NQ/TU, 2 năm rưỡi thực hiện CT 26-CT/TU gắn với NQ 337/2021/NQ-HĐND; sơ kết phong trào thi đua "Hội nông dân sản xuất, kinh giỏi" các cấp giai đoạn 2020-2022.

Đồng chí Lý Văn Ba - Phó Bí thư Đảng ủy xã, trình bày báo cáo sơ kết trước hội nghị.

Đồng chí Giáp Mạnh Vững - Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Triệu Đức Lý - Chủ tịch Hội Nông dân xã tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị.

Khen thưởng, biểu dương các hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020-2022.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 129