lịch công tác tuần 3 tháng 11

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân (Từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022)

THÔNG BÁO

Lịch công tác tuần của Thường trực UBND xã Tân Dân

(Từ ngày 14/11/2022 đến 20/11/2022)

 

 

Ngày 14/11 (Thứ 2) - Thường trực UBND xã: - Sáng : Hội ý giữa Thường Đảng ủy - HĐND - UBND - Chủ tịch UBMTTQ xã - Chiều: Chủ tịch UBND xã: chủ trì Hội nghị giao ban đầu tuần

Ngày 15/11

(Thứ 3) - Thường trực UBND xã: trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 16/101

(Thứ 4) - Thường trực: + Sáng : Họp đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 + Chiều : Trực giải quyết công việc tại cơ quan;

Ngày 17/11

(Thứ 5) - Thường trực UBND xã: + Chủ tịch: Trực tiếp công dân định kỳ hàng tuần + Phó chủ tịch : Trực giải quyết công việc tại cơ quan.

Ngày 18/11

(Thứ 6) - Thường trực UBND xã: Trực giải quyết công việc tại cơ quan; bố trí thời gian xuống thôn nắm tình hình nhân dân

Ngày 19/11

(Thứ 7) - Trực ngày nghỉ cuối tuần + Giáp Mạnh Vững Phó Chủ tịch UBND ; + Chuyên môn VP: Triệu Đức Hùng

Ngày 20/11

(Chủ nhật) - Thường trực UBND trực giải quyết công viẹc tại cơ quan; Dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tren địa bàn xã ; + Trực chuyên môn VP: Lý Thị Tình

 

Lịch công tác này là cơ sở thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Khi cần thiết, Thường trực UBND xã sẽ thay đổi cho phù hợp với sự chỉ đạo của UBND thành phố, Đảng ủy xã và thực tế công việc phát sinh. Đối với các ngày trực, giải quyết công việc tại cơ quan, có thể bố trí linh hoạt giữa Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, kết hợp đi nắm tình hình nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng chống bệnh dịch, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, kiểm tra công tác quản lý bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, giải quyết công việc phát sinh trên địa bàn./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 133