Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Dân từ ngày 1/10/2022 – 7/10/2022.

Công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Tân Dân từ ngày 1/10/2022 – 7/10/2022.

Thực hiện Công văn số: 1107/UBND ngày 16/2/2022 của UBND Thành phố Hạ Long về chế độ báo cáo công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai và Văn bản số 158/QLĐT ngày 11/2/2022 của phòng QLĐT thành phố Hạ Long về việc thực hiện chế độ tổng hợp thông tin báo cáo của các đơn vị đối với công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, ủy ban nhân dân xã Tân Dân thường xuyên phối hợp, tổ chức kiểm tra công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn xã với tổng số 2 buổi/ Tuần, kết quả:

- Trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến ngày 7/10/2022 trên địa bàn xã Tân Dân không có trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

- Trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến ngày 7/10/2022 trên địa bàn xã Tân Dân không có trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11